Lausunnot

Kioto Statement 2019

Suomalainen Tiedeakatemia osallistui lokakuun 2019 alussa Kiotossa Japanissa pidettyyn korkean tason Science Technology Society Forum -kokoukseen. Tiedeakatemian tilaisuudessa esittämä kannanotto on nyt luettavissa.

Lue lisää

Mastering demographic change in Europe

– Miten eurooppalainen politiikka voisi sopeutua matalaan syntyvyyteen ja korkeaan elinikään?

Kahdeksan eurooppalaisen tiedeakatemian yhteisessä kannanotossa arvioidaan, että matala syntyvyys, ikääntyvä väestö ja kasvava maahanmuutto asettavat tuntuvia haasteita poliittiselle päätöksenteolle. Hallitusten on sopeuduttava väestönmuutoksiin tilanteessa, jota varjostavat ilmastonmuutos ja tiettyjen luonnonvarojen niukkuus.

Lue lisää

Tieteen eettinen valvonta kestää vertailun

Mielipide, Helsingin Sanomat 24.2.2016

Helsingin Sanomien kirjoituksessa (21.2.) nostettiin esille ajatus siitä, että tarvitsisimme Suomeen tutkimusorganisaatioista riippumattoman valvojan käsittelemään tieteessä tapahtuvia eettisiä vilppiepäilyjä.

Tutkijoiden rehellisyys kannattelee tieteen uskottavuutta. Tutkimustulosten tieteellisyyden ja eettisyyden arvioinnissa tiedeyhteisö on keskeisesti mukana. Vertaisarviointi on menettely, jonka avulla tiedeyhteisö valvoo sitä, että julkaistut tutkimustulokset täyttävät sekä tieteelliset että eettiset vaatimukset. Tutkimusryhmien johtajilta edellytetään riittävää tieteellistä pätevyyttä, ja heille myös kuuluu vastuu ryhmänsä toiminnan eettisyydestä.

Lue lisää

Suomen tiedepolitiikka on ajautunut kriisiin

Jorma Sipilä ja Marianne Stenius
HS Vieraskynä 8.1.2014

Laadukkaan tutkimuksen tekeminen kärsii työtehtävien hajanaisuudesta. Lisäksi päätöksenteossa kuullaan liian vähän tutkijoiden ääntä.

Suomalaisen tieteen nykytilasta on syytä olla huolissaan. 1990-luvun mahtava tieteen nousukausi taittui 2000-luvun alussa.

Ongelmana ei ole tutkimuksen määrä vaan laatu. Yksi tapa vertailla tieteen kansainvälistä laatua ovat viittausindeksit. Ne kertovat, että Suomi on jäänyt jälkeen kaltaisistaan eurooppalaisista tiedemaista.

Lue lisää