Skip to content

Tietopaketti tiedeneuvonnasta julkaistu!

Tieteessä tapahtuu -lehdessä julkaistun artikkelin ensimmäinen sivuTieteen ja politiikan yhteen tuominen ei ole yksiselitteistä eikä helppoa, sillä teknisten ratkaisujen lisäksi kyse on laajemmin hyvästä hallinnosta ja luottamuksesta instituutioihin. Paremmat tietopohjaisen politiikan järjestelmät ovat kuitenkin mahdollisia, ja sellaista kohti pyritään aktiivisesti myös Suomessa.

Tuoreimmassa Tieteessä tapahtuu -lehdessä (1/2020) on ilmestynyt Jaakko Kuosmasen ja Marja Helena Sivosen kirjoittama artikkeli ”Tiedeneuvonta poliittisen päätöksenteon tukena”.

Teksti on johdatus tiedeneuvontaan ilmiönä: siinä eritellään tiedeneuvontaa käsitteelliseltä, tekniseltä ja normatiiviselta kannalta, kuvataan erilaisia tiedeneuvonnan malleja, eritellään kansainvälisiä verkostoja ja Suomen tilannetta sekä pohditaan, miten tiedeneuvonnalla voidaan vastata kompleksisuuden ja epävarmuuden haasteisiin.

Suosittelemme lukemaan artikkelin sähköisen version, sillä painetusta lehdestä on pudonnut taitossa tekstiä pois.

 

 

Kommentointi on suljettu.