Skip to content

Sofin keskustelutilaisuus 6.10.2021: Tiedeneuvonta menneinä vuosikymmeninä – missä asioissa voisimme ottaa historiasta oppia? | TALLENNE KATSOTTAVISSA

Tutkitun tiedon teemavuoden tunnus

Millaista onnistunutta vuorovaikutusta tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välillä on aiemmin ollut? Sofin keskustelutilaisuudessa 6.10.2021 klo 16.00–17.30 nostetaan esiin hyviä esimerkkejä ja käytäntöjä vuosien ja vuosikymmenten takaa ja pohditaan, olisiko näistä syytä ottaa oppia tänä päivänä.

Suomessa vietiin 1980- ja 1990-luvuilla läpi kansainvälisesti ennätykselliset rikkipäästövähennykset poliitikkojen, teollisuuden ja tutkijoiden täydessä yhteisymmärryksessä. Miten tässä onnistuttiin? Ympäristöneuvos Esa Tommila kertoo ilmansuojelutavoitteiden ja -päätösten valmistelusta teollisuuden ja ympäristöneuvos Alec Estlander puolestaan tutkijan ja virkamiehen näkökulmasta. Miten tutkijoiden asiantuntemusta kuultiin ja miten eri osapuolten näkökulmat otettiin huomioon lainvalmistelussa?

Keskusteluun osallistuvat myös ympäristöministeriön erityisasiantuntija, hallintotieteiden tohtori Heta-Elena Heiskanen sekä Ilmatieteen laitoksen ilmastontutkimusohjelman johtaja, tutkimusprofessori Hannele Korhonen, jotka kommentoivat aihetta nykypäivän ja -käytäntöjen näkökulmasta.

Onko sinulla hyviä kokemuksia tutkijoiden ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta aiemmilta vuosikymmeniltä? Kuulisimme näistäkin tilaisuudessa mielellämme!

Tilaisuus järjestetään Zoomissa, ja sitä voi seurata tästä linkistä. Tilaisuus on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan tieteen ja päätöksenteon välisessä suhteessa tapahtuneista muutoksista!

•••

Alec Estlanderin ja Esa Tommilan yhteenvedon rikki- ja happamoitumiskriisin vaiheista ja hoitamisesta voi ladata tästä.

Tallenteen keskustelusta voi katsoa tästä:

TIEDENEUVONTA MENNEINÄ VUOSIKYMMENINÄ – MISSÄ ASIOISSA VOISIMME OTTAA HISTORIASTA OPPIA? Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin keskustelutilaisuus 6.10.2021 klo 16.00–17.30

näin happamoitusmiskriisin hoito eteni kansainvälisesti ja Suomessa: 1967 Järvien happamoitumiseen havahduttiin Ruotsissa ja Norjassa. Maat veivät asian OECD:hen ja YK:hon. 1971 OECD käynnisti selvityksen rikkikulkeutumisesta 1976 Ilmansuojeluyhdistys perustettiin 1976–1981 Sisäministeriön ympäristönsuojeluosasto teetti teollisuudella ilmansuojeluselvityksiä 1977 YK:n Euroopan talouskomissio ECE käynnisti EMEP-mittaus- ja mallinnusohjelman 1979 ECE: kaukokulkeutumisen rajoittamissopimus     1983 Ilmansuojelulaki voimaan 1983 Ympäristöministeriö aloitti 1984 Ilmanlaatuohjearvot voimaan 1984 Ympäristöministeriö käynnisti kuusi sektorikohtaista T&K-hanketta 1985 ECE:ssä neuvotellun kansainvälisen rikkipöytäkirjan allekirjoituskokous Suomessa (30 %:n päästövähennys vuoteen 1993 mennessä) 1985 Ympäristöministeriö asettaa rikkitoimikunnan laatimaan vähennysohjelman 1985–1990 YM:n ja MMM:n HAPRO-tutkimusprojekti

Tulokset Suomessa: • Rikkitoimikunta: datan pohjalta laadittiin päästövähennysten ominaiskustannuskäyrä (mk/vähennystonni), joka oli kaikille avoin. • Vuoteen 1983 mennessä toteutui 30 prosentin vähennystavoite ja vuoteen 1990 mennessä 50 prosentin vähennystavoite. • Vuonna 1987 hallituksen päätökset, joiden tavoitteena oli em. 50 prosentin kokonaisvähennys, hyväksyttiin ilman soraääniä. • 2000 mennessä toteutunut päästövähennys oli yli 80 % – mahdollisesti maailman ennätys.

Mihin onnistumiset perustuivat? • Ympäristöministeriössä tunnistettiin 1980-luvulla T&K-työn tärkeys. • YM selvitti päätösten tietopohjan hyvässä yhteistyössä tutkijoiden ja teollisuuden kanssa. • Teollisuus selvitti itse avoimesti, laajasti ja nopeasti tekniikan tason ja päästöleikkausten mahdollisuudet. • Kaikkien osapuolten välinen luottamus (poliitikot, teollisuus, tutkijat) säilyi avoimen valmistelun takia, eivätkä puolueet ryhtyneet kilpahuutoon vaatimusten kiristämisestä. > Tavoitteille ja poliittisille päätöksille oli yhteisesti hyväksytty tietopohja.

 

Yksi Kommentti

  1. […] tänään – tuttuja haasteita ja uusia keinoja. Omassa keskustelutilaisuudessamme Tiedeneuvonta menneinä vuosikymmeninä – missä asioissa voisimme ottaa historiasta oppia? kuultiin siitä, miten Suomessa toteutettiin kansainvälisesti ennätykselliset […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.