Skip to content

Kuvauksemme Suomen tietopohjaisen politiikan järjestelmästä on valmistunut

Suomen tietopohjaisen politiikan järjestelmä on monimutkainen, ja siihen kuuluu lukuisia erilaisia toimijoita. Kokonaisuudesta on useasti kaivattu jonkinlaista kuvausta. Nyt vastaamme tähän toiveeseen.

Kuvauksessamme olemme jaotelleet tietopohjaisen politiikan eri toimijat seuraavasti:

1. Tiedon hyödyntäjät (kuvion keskellä): julkishallinnolliset instituutiot, jotka joko tekevät tai valmistelevat poliittisia päätöksiä tai osallistuvat niiden tekemiseen.

2. Tiede­välittäjät (keskimmäisellä, valkoisella kehällä): Organisaatiot, jotka ainakin jossain määrin edesauttavat päätöksenteon ja tiedeyhteisön välistä vuorovaikutusta ja välittävät tietoa päätöksenteon tueksi. Sofi esimerkiksi on tiedevälittäjä.

Tiedevälittäjiksi olemme lukeneet myös sellaiset yliopistojen yksiköt, jotka lausuvat julki sen, että ne tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi. Vaikka juhlapuheissa sanotaan, että kaikki tutkijat ja tutkimusryhmät tekevät yhteiskunnallista vuoro­vaikutusta, kokemuksemme mukaan tämä ei pidä käytännössä paikkaansa vaan monet keskittyvät ennemmin tutkimukseen. Siksi olemme halunneet nostaa esiin näitä tiedevälittämiseen panostavia yksiköitä.

3. Tiedon tuottajat (uloimmalla, punaisella kehällä): Näistä sisempänä ovat toimijat, joiden päätehtäviin kuuluu tutkitun tiedon tuottaminen, ja ulompana toimijat, joilla tiedon tuotanto on toissijaisessa roolissa eikä kyse ole välttämättä tutkitusta tiedosta.

Tämä kuvaus on luonnollisesti karkea yksinkertaistus. Todellisuudessa eri toimijoiden roolit eivät ole kategorisia, vaan esimerkiksi virastot ja laitokset sekä tuottavat että hyödyntävät tietoa. Todellisuudessa toimijoiden välillä on myös enemmän yhteyksiä kuin tässä on mahdollista tehdä näkyväksi (kuvauksessa ainoastaan ministeriöillä on omat tunnusvärinsä, joita käytetään myös näiden ohjauksessa toimi­vien organisaatioiden kohdalla). Kaikki toimijat myöskin esitetään tässä painoarvoltaan tasavertaisina.

Kuvaukseen ei ole sisällytetty organisaa­tioi­ta, jotka ainoastaan rahoittavat tutkimusta.

Kuulemme kuvauksesta mielellämme palautetta ja päivitämme sitä sen perusteella. Ole yhteydessä: sofi@acadsci.fi!

 

Kun klikkaat kuvaa, se aukeaa pdf-tiedostona, josta eri toimijoihin pääsee tutustumaan linkeistä.Kuvaus Suomen tietopohjaisen päätöksenteon järjestelmästä

 

 

Yksi Kommentti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.