Skip to content

Sofi sai pätevyyden toteuttaa Euroopan komission tutkimuskeskuksen koulutuksia Suomessa

Sofin Jaakko Kuosmanen ja Nanna Särkkä suorittivat syyskuussa Euroopan komission tutkimuskeskuksen Joint Research Centerin Training of Trainers -koulutuksen. Kurssilla perehdytettiin työpareja eri EU-maista toteuttamaan JRC:n suunnittelemia tiedeneuvonnan koulutuksia tutkijoille omissa maissaan.

JRC on komission oma tutkimusyksikkö, joka tuottaa uutta tutkimustietoa ja jäsentää olemassa olevaa tieteellistä tietoa komission päätöksentekijöiden tueksi. Tiedeneuvonnan koulutus on alun perin suunniteltu JRC:n parissa toimiville tutkijoille, mutta JRC tarjoaa koulutuksen nyt kaikkien EU-maiden käyttöön kouluttamalla eri maiden edustajia järjestämään koulutusta edelleen omissa maissaan.

Tutkijoille tarkoitettu koulutuskokonaisuus on kaksipäiväinen, mutta se koostuu erillisistä osioista, joista voi valita tilanteeseen ja osallistujille parhaiten sopivat. Näissä paneudutaan
• tieteen rooliin päätöksenteossa
• tieteen ja päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen haasteisiin ja näihin vastaamiseen
• vuorovaikutustilanteiden harjoittelemiseen
• tiedeneuvonnan kontekstin ymmärtämiseen sekä
• vaikuttavan viestin muotoilemiseen.

Menetelmiltään kurssi on monipuolinen. Se sisältää esimerkiksi roolipelejä, joissa osallistujat pääsevät kokemaan käytännössä, millaista vuorovaikutus on tutkijan, tieteellisen neuvonantajan tai päättäjän näkökulmasta. Miten toimia, kun tapaamiselle varattu aika lyheneekin kolmannekseen tai kun päättäjä haluaa varmoja lukuja ja tarjolla on vain epävarmaa tietoa? Koulutusmateriaalit ovat vapaasti tutustuttavissa ja hyödynnettävissä täällä.

Kurssisisällöt ja painotukset ovat hyvin linjassa Sofin oman vaikuttavuuskoulutuksen kanssa. JRC:n koulutus antoi meille hyvät eväät kehittää sitä edelleen.

Sofin koulutusrepertuaariin kuuluu nyt kolme koulutusta:
1) aiemmin kehittämämme puolen päivän mittainen vaikuttamiseen keskittyvä kokonaisuus tutkijoille
2) suorittamamme JRC:n koulutus kouluttajille (voimme perehdyttää uusia kouluttajia Suomeen)
3) JRC:n koulutus tutkijoille.

Toteutamme mielellämme koulutuksia tieteen ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta. Mikäli asia kiinnostaa, älä epäröi olla yhteydessä: sofi@acadsci.fi!

Yksi Kommentti

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.