Skip to content

Saavutettavuusseloste

Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofi pyrkii verkkoviestinnässään takaamaan saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Saavutettavuusohjeistuksien tarkoituksena on varmistaa, että verkkosivut ja niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä sivuilla sanotaan.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Sofin internet-sivustoa osoitteessa www.acadsci.fi/sofi. Sivusto on julkaistu 3.12.2019. Tavoitteemme on noudattaa verkkosisällön saavutettavuusohjeiden A- ja AA-tason kriteereitä (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG 2.1.). Seloste perustuu itsearvioon, ja sen ensimmäinen versio valmistui 13.12.2019 (selostetta päivitetään saavutettavuustekijöiden muuttuessa).

 

Yleinen kuvaus

Sivusto on pyritty rakentamaan mahdollisimman helppokäyttöiseksi:

  • Sivuston rakenne on yksinkertainen.
  • Eri osiot on nimetty mahdollisimman ymmärrettävästi.
  • Sivustolla pyritään käyttämään ilmaisultaan selkeää ja virheetöntä yleiskieltä.
  • Ulkoasu ja toiminnallisuudet noudattavat internet-sivustojen vakiintuneita käytäntöjä.
  • Ulkoasu on selkeä ja pyrkii osaltaan lisäämään sisällön saavutettavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Sivuilla pystyy navigoimaan myös pelkkää näppäimistöä käyttämällä, ja näytönlukuohjelma lukee tekstit sujuvasti. Kaikki sivustolla oleva asiasisältö esitetään myös tekstimuodossa; esimerkiksi kuvat selitetään kirjallisesti. Sivun alussa on niin sanottu skip to content -linkki, jolla voi ohittaa navigaatioelementit ja siirtyä suoraan sivun varsinaiseen sisältöön.

 

Tiedossa olevat puutteet

  • Ei-saavutettavaa aineistoa: sivustolla on videotallenteita, joita ei ole tekstitetty tai kuvailutulkattu, sillä tähän työhön ei toistaiseksi ole ollut resursseja.

 

Korjatut puutteet

  • Hakuikonin erottuminen tabulaattorilla navigoitaessa (12/2019).

 

Lisätietoja saavutettavuusvaatimuksista löytyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuussivustolta. Otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia osoitteessa sofi@acadsci.fi. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, ole yhteydessä meihin. Vastaamme palautteisiin kahden viikon kuluessa.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta kahden viikon sisällä, voit tehdä ilmoituksen aluehallintavirastolle:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelin: 0295 016 000