Skip to content

Sofin ystävät

Tässä Sofin tiedeneuvontaan liittyviä yhteistyökumppaneita:

 

Sofi on Suomen neljän tiedeakatemian yhteinen hanke:

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomen Tiedeseura

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland

Teknillisten Tieteiden Akatemia

 

Yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi tieteen ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta Suomessa edistävät muun muassa:

Nuorten tiedeakatemia: Nuorten tutkijoiden akatemia.

         Sitra: Luotaa tulevaisuutta sekä edistää talouden määrällistä ja laadullista kasvua.

Strategisen tutkimuksen neuvosto: Rahoittaa päätöksentekoa pitkällä aikavälillä tukevaa tieteellistä tutkimusta

Suomen Akatemia: Tutkimusrahoituksen ja tiedepolitiikan asiantuntijaorganisaatio.

Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies, Cofa): Suomen neljän tiedeakatemian yhteistyöneuvosto, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä.

Säätiöt ja rahastot: Säätiöiden etu- ja tukijärjestö.

Tieteellisten seurain valtuuskunta: Riippumaton tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijaelin.

Tulanet: Tutkimuslaitosten yhteenliittymä.

Tutkas: Kansanedustajien ja tutkijoiden yhteinen seura.

Valtioneuvoston strategiaosasto: Ohjaa mm. ennakointityötä sekä tutkimus- ja selvitystoimintaa.

Valtioneuvoston TEA-työryhmä: Koordinoi tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaa.

Ympäristötiedon foorumi: Edistää tieteellisen ympäristötiedon käyttöä päätöksenteossa.

 

Tiedeneuvontaa EU:n tasolla harjoittavat:

JRC (Joint Research Center): Komission tutkimusyksikkö, joka tuottaaa riippumattomia, näyttöön perustuvia tieteellisiä lausuntoja.

SAM (The Scientific Advice Mechanism): Tukee komission työtä antamalla tieteelliseen tutkimukseen perustuvia suosituksia.

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies): Tuottaa tieteellisiä synteesejä, joiden pohjalta Group of Scientific Advisors antaa suosituksensa komissiolle.

S4D4C: Tukee EU:n ulkopoliittisia tavoitteita tiedediplomatian keinoin. Heidän sivuiltaan löytyy laaja lista tiedediplomatian toteuttajista.

 

Eurooppalaisia tiedeakatemioiden yhteisjärjestöjä:

Allea (European Federation of Academies of Sciences and Humanities): Edustaa yli 50:tä tiedeakatemiaa 40 eri maasta.

EASAC (European Academies Science Advisory Council): EU-maiden, Norjan sekä Sveitsin tiedeakatemioiden yhteisjärjestö, joka tuottaa tiedeneuvontaa EU-politiikan tueksi.

 

Tiedeneuvonnan kansainväliset järjestöt:

ESAF (European Science Advisors Forum): Euroopanlaajuinen tiedeneuvontatoimijoiden verkosto.

INGSA (International Network for Governmet Science Advice): Kansainvälinen tiedeneuvontatoimijoiden verkosto.