Skip to content

Mitä Sofi tekee?

Päätöksentekijät ratkovat työkseen monimutkaisia ja viheliäisiä ongelmia. Tätä varten heillä pitäisi olla käytettävissään paras mahdollinen, luotettava ja ajankohtainen tieto. Miten tieteen ja päätöksenteon välinen vuorovaikutus saataisiin hiottua mahdollisimman sujuvaksi, niin että oikea tietämys ja oikea kysymys löytäisi aina oikealla hetkellä oikean ihmisen luokse?

Tätä ongelmaa ratkoo Sofi. Sofi on Suomen neljän tiedeakatemian* yhteinen hanke, joka pyrkii kehittämään Suomeen maailman parhaan tiedeneuvonnan järjestelmän, eli saaman tieteen ja päätöksenteon välisestä vuorovaikutuksesta maailman sujuvinta. Hanke on kolmevuotinen (2019–2021). Sen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Suomalainen Tiedeakatemia.

Toistaiseksi olemme Sofissa analysoineet Suomen nykyisiä käytäntöjä ja keskustelleet noin 200:n tämän teeman parissa toimivan asiantuntijan kanssa. Olemme myös tutustuneet laajasti eri maiden ja eri kansaivälisten tasojen ratkaisuihin. Ideoimme ja testaamme erilaisia toimintatapoja, analysoimme kokeilujen tuloksia – ja sitten taas kokeilemme uudestaan.

Syksyn 2019 ja kevään 2020 piloteissa kokeilemme muun muassa seuraavia asioita:

Tiedesparraus: Tieteen nopean toiminnan joukot tarjoavat asiantuntijatukea säädösvalmisteluun ja muuhun ministeriötyöhön. Sparraukset suunnitellaan ministeriöiden tarpeiden pohjalta, ja ne toteutetaan fasilitoituina tilaisuuksina, joihin voivat tutkijoiden lisäksi osallistujia muun muassa ministerit, avustajat ja valmistelevat virkahenkilöt.

Tieteelliset ilmiökartat: Kokeilussa kartoitetaan merkittävään nousevaan ilmiöön liittyviä trendejä (tutkimus, julkinen keskustelu, hallinto) ja tuotetaan tieteellinen tietosynteesi, jonka päätehtävänä on lisätä jaettua tieteellistä ymmärrystä ilmiöstä. Lisäksi tavoitteena on purkaa julkisen keskustelun myyttejä, tukea uusien toimijaverkostojen rakentumista ja tuottaa tietopohjaa politiikkatoimien strategiselle suunnittelulle. Kokeilun teemana on eriarvoisuus netti-, some ja pelimaailmassa.

Kansainväliset tietosynteesit: Miten korkealaatuisia kansainvälisiä tieteellisiä raportteja voitaisiin hyödyntää nykyistä tehokkaammin kotimaisessa päätöksenteossa? Kokeilemme tätä EU:n päätöksentekoa varten tuotetun EASACin Decarbonisation of Transport -raportin sisällöillä.

Tutkijalinkkaus: Sofi testaa olemassa olevien kansallisten verkostojen ja kanavien kykyä löytää tieteen parhaat asiantuntijat nopeasti hallinnon tueksi. Kokeilussa tehdään yhteistyötä mm. valtioneuvoston tietopalvelun kanssa. Sen ministeriöistä saamat tietopyynnöt ovat pohjana nykyisten asiantuntijaverkostojen testille.

 

Polku 2030-luvun tiedeneuvonnan järjestelmään

Sofin kehitystyö tapahtuu niin toimintamallien, käsittelíden ja kulltuurin kuin systeemisen muutoksen tasoilla.

Kokeilujen lisäksi vahvistamme parhaamme mukaan päätöksentekijöiden ja tutkijoiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi käymme aktiivista keskustelua tiedeneuvonnasta, siihen liittyvistä käsitteistä ja kulttuurista. Toimiva tulevaisuuden tiedeneuvonnan järjestelmä vaatii systeemistä muutosta, johon tarvitaan mukaan laaja joukko toimijoita.

Onko sinulla kokemuksia hyvin toimivasta käytännöstä tai idea, mitä Sofin kannattaisi kokeilla? Ole yhteydessä Sofiin ja kerro – kuulemme ideoita ja ehdotuksia erittäin mielellämme!

 

* Suomen neljä tiedeakatemiaa ovat: Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.