Skip to content

Mitä lupaus tietopohjaisesta politiikasta tarkoittaa?

Voimassa olevassa hallitusohjelmassa luvataan, että hallitus toteuttaa tietopohjaista politiikkaa. Muun muassa koronakriisin yhteydessä monet ovat nostaneet tämän lupauksen hieman pilkallisesti esiin tilanteissa, joissa hallituksen päätökset eivät ole vastanneet tutkijoiden suosituksia. Turhaan, sillä hallitus on toiminut ihan oman lupauksensa mukaisesti.

Englannin kielessä on kaksi käsitettä kuvaamaan politiikan suhdetta tutkittuun tietoon: 1) Evidence-based policy, eli tietoperustainen politiikka. 2) Evidence-informed policy, joka puolestaan on käännetty tietopohjaiseksi politiikaksi, vaikka tiedon huomioiva voisi olla vielä kuvaavampi. Jos toimitaan tietoperustaisesti, päätökset perustuvat ainoastaan tutkitulle tiedolle. Harva hallinto tällaista politiikkaa toteuttaa. Jos taas toimitaan tietopohjaisesti, päätösten taustalla on paitsi tutkittua tietoa myös esimerkiksi kokemusperäistä ja muuta ei-tieteellistä tietoa sekä arvoja ja ideologioita. Päättäjät tekevät kaikkien näiden pohjalta mielestään parhaan mahdollisen päätöksen. (Mm. SAPEA 2019.)

Luvatessaan toteuttaa tietopohjaista politiikkaa hallitus ei siis ole luvannut toimia niin kuin tutkijat neuvovat. Se on ainoastaan luvannut ottaa asioiden valmistelussa ja päätöksissään huomioon, mitä tieteelliset tutkimukset ja tutkijat asioista toteavat – vaikka päätös sitten tehtäisiin millä tahansa muulla perusteella. Ongelmana tietenkin on, että tällainen lupaus ei ole erityisen painava eikä yksittäisten päätösten tietopohjaisuutta voi tyhjentävästi arvioida. Yksittäisten päätösten sijaan katseen tulisikin olla laajemmin hallinnon toimintatavoissa: lupaus voi hyvinkin tuottaa viisaampia päätöksiä, jos tietopohjaisuus otetaan ohjenuoraksi politiikkatoimien valmistelussa. Tällaisesta onkin merkkejä eri ministeriöissä. Sofilla on ollut ilo olla mukana kehittämässä tiedesparrausta, eli tutkijoiden osallistamista ministeröiden valmisteluprosessehin, muun muassa ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa.

Kommentointi on suljettu.