Skip to content

Luonnonsuojelulain uudistuksessa kokeillaan uudenlaista tutkijayhteistyötä

Ympäristöministeriössä on käynnissä luonnonsuojelulain uudistus, jossa Sofilla on ilo olla mukana tiedesparraamassa eli järjestämässä tiedetukea.

Kokeilemme ympäristöministeriön kanssa toimintamallia, jossa yhteistyö tutkijoiden kanssa on kiinteä osa lainvalmisteluprosessia. Luonnonsuojelulakia sparraamaan on kutsuttu kahdeksan tutkijaa eri tieteenaloilta: Lassi Ahlvik (Helsingin yliopisto), Juha Hiedanpää (LUKE), Mikael Hildén (SYKE), Jari Kouki (Itä-Suomen yliopisto), Heini Kujala (Helsingin yliopisto), Nina V. Nygren (Tampereen yliopisto), Riikka Paloniemi (SYKE) ja Anne Tolvanen (LUKE). Heiltä ministeriö toivoo huomioita ennen kaikkea lain mahdollisista vaikutuksista niin monimuotoisuuteen, ilmastoon, talouteen kuin yhteiskunnallisesti.

Sparraus käynnistyi eilen. Ensimmäisessä keskustelussa nousivat esiin muun muassa monimuotoisuuden hyötyjen taloudelliset vaikutukset: nämäkin tulisi huomioida, eikä vain sääntelyn seurauksena syntyvät taloudelliset menetykset. Mikael Hildén puolestaan nosti esiin kysymyksen uuden lain dynaamisuudesta: ”Miten saadaan aikaan laki, jonka maailmankuva ei ole staattinen vaan joka huomioi maailman muutoksen?” Aihe koettiin tärkeäksi ja vaikeaksi. Nykyinen luonnonsuojelulaki on 1990-luvulta, minkä jälkeen paljon on muuttunut niin luonnossa, ihmisten tietämyksessä ja osaamisessa kuin yhteiskunnassakin. Muutosvauhti tuskin hidastuu uuden lain aikana.

Sparraus jatkuu syksyllä, jolloin järjestetään kolme työpajaa ja loppukeskustelu. Tämän kokeilun tavoitteena on paitsi tuoda luonnonsuojelulain uudistukseen korkeatasoista tieteellistä tukea ja parantaa lainvalmistelun laatua myös kehittää uutta, vuorovaikutuksellista toimintatapaa.

Kommentointi on suljettu.