Skip to content

Harjoittelussa Sofissa

Aloitin harjoitteluni Sofissa lokakuun alussa. Palasin Suomeen Norjasta, jossa työskentelin Senter for Vitenskapsteori  tutkimuskeskuksessa ERASMUS+-harjoitteluohjelman kautta. Bergenin yliopistossa toimivassa keskuksessa tutkitaan laaja-alaisesti nykyajan viheliäisiä ongelmia ilmastonmuutoksesta vesistöjen kemikaalikuormitukseen. Tutkimuksia yhdistää eettisten kysymysten monialainen pohtiminen. Harjoittelu vahvisti akateemista suuntautumistani tieteellisen tiedon, vallan ja yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimukseen. Valmistuin Tampereen yliopiston Global and Transnational Sociology -maisteriohjelmasta, josta vastaa akatemiaprofessori Pertti Alasuutarin johtama tutkimusryhmä. Ryhmässä tutkitaan erityisesti vallan ja politiikan sekä kulttuurin ja instituutioiden yhteenliittymistä monitieteisesti.

Näistä lähtökohdista harjoittelu Sofi-hankkeessa on arvokas kokemus. Pääsen tarkastelemaan tieteen ja politiikan rajapintoja konkreettisesti, esimerkiksi tiedeakatemioiden kautta. Ne ovat perinteisesti toimineet tieteen yhteiskunnallisen aseman ylläpitäjinä ja tieteen vaikuttavuuden edistäjinä. Minulle on selvinnyt, että vaikka eri tahoilla tehdään työtä tieteen ja poliittisen päätöksenteon kohtaamisen parantamiseksi, järjestelmällisen ja kaksisuuntaisen dialogin ylläpitämisessä tiedeyhteisön ja politiikan toimijoiden välillä on parannettavaa. Pelkästään toimijoiden laaja kirjo tekee työstä haastavaa, mutta nähdäkseni halua asian parantamiseksi löytyy laajalti. Hallitusohjelmaankin on kirjattu lupaus tietopohjaisesta politiikasta ja tiedeyhteisön kanssa käytävän yhteistyön syventämisestä.

Sofissa tehtäväni ovat olleet vaihtelevia ja mielenkiintoisia. Olen esimerkiksi tehnyt nopeaa tiedonhakua esityksiä varten, perehtynyt kansainvälisiin esimerkkeihin tiedeneuvonnan järjestämisestä sekä osallistunut tiede- ja yhteiskunta-aiheisiin koulutuksiin ja keskustelutapahtumiin. Avustin myös kansainvälisen The future of science advice in Europe -symposiumin käytännön järjestelyissä. Mielenkiintoisia näkökulmia tutkijoiden arkeen ja tiedeviestintään sain Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian sekä Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelman järjestämässä tiedeviestintäkongressista. Tilaisuudessa ruodittiin tieteen ja politiikan ajoittain hankalaa suhdetta toisiinsa sekä median muuttuvaa roolia tiedonvälittäjänä. Sain lisää pohdittavaa liittyen yksittäisen tutkijan, tiedeyhteisön, median ja suuren yleisön vuorovaikutukseen. Tuleeko tutkijan kehittyä paremmaksi viestijäksi? Tulisiko toimittajien, virkamiesten ja poliitikkojen petrata omaa ymmärrystään ja kykyään vastaanottaa tieteellistä tietoa? Tuleeko tutkijan tuoda itse omaa työtään julkiseen keskusteluun ja kuinka julkisuudesta mahdollisesti seuraavaa trollaamista tai vähättelyä tulisi käsitellä? Missä kulkee kultainen keskitie julkisuuden ja tieteen tekemisen vapauden ja avoimuuden suhteen etenkin silloin, kun aihe on arka?

Sofi-hankkeen päätavoite on laatia ehdotus siitä, miten tiedeneuvonanto tulisi järjestää Suomessa. Tähän kuuluu olennaisesti myös keskustelukulttuurin rakentaminen tiedeyhteisön ja poliittisten toimijoiden välille, ja mielestäni myös julkisen keskustelun lisääminen ja vakiinnuttaminen. Harjoittelun alussa huomasin kielen olevan merkittävä tekijä, sillä olen itse opiskellut pääasiassa englanniksi ja tiedeneuvonnan teemoista keskusteleminen suomen kielellä oli aluksi haastavaa. Pian kuitenkin huomasin, että itse asiassa kieleemme ei ole vakiintunut tiedeneuvonannon termistöä ja Sofin puitteissa asiaa onkin nyt alettu edistää yhdessä Tieteen Termipankin kanssa. Tästä yhteistyöstä kerron myöhemmin lisää.

Koen työskenteleväni juuri niiden aiheiden parissa, joihin olen koulutuksessani perehtynyt ja joiden parissa näen itseni myös tulevaisuudessa. Voin käyttää päivittäin hyödykseni niitä oppeja ja metodeja, joita pitkä yhteiskuntatieteellinen koulutus on minulle tarjonnut. Näissä tunnelmissa on hyvä jatkaa eteenpäin.

Terveisin
Marja

Marja Sivonen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston sosiologian oppiaineessa. Hän oli harjoittelussa Sofissa 10/2019–1/2020.

Marja Sivonen työpöytänsä ääressä

Kommentointi on suljettu.