Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeet.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Lahjoita tieteelle

Suomalainen Tiedeakatemia ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Lahjoituksen ja testamentin voi tehdä usealla tavalla.

Lahjoitus tieteen tukemiseen

Lahjoitukset käytetään Suomalainen Tiedeakatemia ry:n sääntöjen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen, tieteellisen toiminnan edistämiseen ja tieteen tekemistä edistävään apurahatoimintaan. Keräysvaroja käytetään tieteellisen tiedon tuottamiseen, tieteellisten julkaisujen tekemiseen, tieteellisten ja tiedettä edistävien tilaisuuksien järjestämiseen, nuorten tieteilijöiden tiedeuran edistämiseen ja apurahojen jakamiseen.

Keräyksellä saadut varat käytetään Suomalainen Tiedeakatemia ry:n kulloinkin vuosittain laatiman toimintabudjetin mukaisesti.

Lahjoitukset pyydetään suorittamaan seuraavalle tilille:
Tilinumero (IBAN): FI37 1819 3000 0010 01
Pankki: Nordea

Rahankeräyslupa
Luvan saaja: Suomalainen Tiedeakatemia ry (0222799-7)
Myöntäjä: Poliisihallitus
Keräyslupanumero: RA/2019/489
Myöntämisajankohta: 31.5.2019
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.6.2019 – 31.5.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Nimikko- tai muistorahasto

Nimikko- tai muistorahasto voidaan perustaa testamentilla silloin, jos halutaan tuoda esille testamentin tekijän nimi. Rahaston tuotot ohjataan yleisesti tieteen tukemiseen eli Suomalaisen Tiedeakatemian tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Nimikko- tai muistorahastoon testamentatut varat liitetään Suomalaisen Tiedeakatemian sijoitusomaisuuteen, jota hoidetaan yhtenä kokonaisuutena.

Sijoitetun omaisuuden tuotto jaetaan hallinnon ja sijoitustoiminnan kulujen kattamisen jälkeen nimikkorahastoille niiden pääomien mukaisessa suhteessa. Rahaston tuotosta voidaan myös jakaa palkintoja, mikäli testamentin tekijä niin haluaa. Nimikko- tai muistorahaston minimilahjoitus on 100 000 euroa.

Erikoisrahasto

Erikoisrahasto on saman tyyppinen, kuten nimikko- tai muistorahasto, mutta testamenttivarat voidaan ohjata tiettyyn tarkoitukseen Suomalaisen Tiedeakatemian tarkoituksen ja sääntöjen puitteissa. Erikoisrahastolla voi olla oma neuvottelukunta.

Erikoisrahaston minimilahjoitus on miljoona euroa.

Säätiö

Tietyissä tilanteissa on testamentilla mahdollista perustaa uusi säätiö Suomalaisen Tiedeakatemian yhteyteen. Samoin tietyissä tilanteissa voidaan jo olemassa oleva säätiö liittää Tiedeakatemian hallinoitavaksi.

Muuta

Yli 5 000 euroa lahjoittaneiden nimet julkaistaan Tiedeakatemian verkkosivuilla ja lahjoitusvuoden vuosikirjassa. Lahjoituksen voi myös tehdä anonyymisti.

Yli 50 000 euron lahjoituksen antaja, nimikkorahaston ja erikoisrahaston tai säätiön perustaja tai perustajan edustaja esitellään Tiedeakatemian verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Säätiöille perustetaan oma kotisivu Tiedeakatemian verkkosivujen yhteyteen. Lahjoitukset ja testamentit julkistetaan Tiedeakatemian lahjoitusvuoden vuosijuhlassa, johon lahjoittaja saa kutsun.

Verohallitus on nimennyt Suomalaisen Tiedeakatemian vuosiksi 2018–2022 sellaiseksi tuloverolaissa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyt vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Miten toimin?

Lahjoitus- ja testamenttiasioissa ota yhteyttä pääsihteeri, professori Pekka Aulaan
puh. 040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  


Varoja käytetään Suomalainen Tiedeakatemia ry:n sääntöjen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseen, tieteellisen toiminnan edistämiseen ja tieteen tekemistä edistävään apurahatoimintaan.

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050 4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Pääsihteeri
Pekka Aula
040 7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi  

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050 4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Akatemiasihteeri, tiedeneuvontahanke Sofi
Jaakko Kuosmanen
040 0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Sisällöntuottaja, tiedeneuvontahanke Sofi
Nanna Särkkä
050 5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050 4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi

Toimistokoordinaattori
Suvi Salmi
050 5128 830
suvi.salmi(at)acadsci.fi