This site uses cookies to enable site functionality. By using this site, you accept our use of cookies.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Suomalaisen Tiedeakatemian Jutikkala-palkinto 2013 professori Anne Birgitta Pessille

Anne Birgitta Pessi (s. 1975) väitteli vuonna 2004 kirkkososiologiassa sosiaali- ja diakonia-alan vapaaehtoistoiminnasta, eritoten vapaaehtoistyön yhtäältä yhteiskunnallisesta merkityksestä ja toisaalta yksilötason motivaation monitahoisuudesta. Jo väitöstutkimuksen aikana Pessi oli tehnyt monia muitakin tutkimuksia suomalaisesta kansalaistoiminnasta, ja hän saikin ensimmäisen, teologian alan, dosentuurinsa heti väittelyvuottaan seuraavana vuonna, 29-vuotiaana. Pessi teki postdoc -tutkimuksensa Helsingin yliopiston poikkialaisessa, kansainvälisessä Tutkijakollegiumissa altruismista – miksi ja miten suomalaiset auttavat toinen toisiaan, lähipiirissä ja kauempana, sekä hyvän elämän kokemuksista. Toisen dosentuurinsa, Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologiaan, hän sai eritoten näistä tutkimuksistaan. Pessi jatkoi postdoc -tutkimustensa jälkeen Tutkijakollegiumissa akatemiatutkijana, ja toimi kolme vuotta myös Tutkijakollegiumin varajohtajana. Pessi on ollut mukana laajoissa eurooppalaisissa hyvinvointia, arvoja sekä uskonnollisten yhteisöjen hyvinvointiroolia koskevissa vertailevissa tutkimuksissa. Vuosina 2008–2011 hän johti Suomen Akatemian tutkimusprojektia ”Religion in Transforming Solidarity”. Parhaillaan Pessi on mukana muun muassa kansainvälisessä self help -kirjallisuutta – genren sisältöjä, spirituaalisuutta sekä lukijoiden motivaatiota – koskevassa tutkimusprojektissa. Mediassa (lehtihaastattelut, TV ja radio) Pessi on ollut asiantuntijana yli 250 kertaa, ja hän on myös erittäin kysytty luennoitsija erityisesti kolmannen sektorin järjestöissä. Pessin julkaisuprofiili on keskittynyt kansainvälisiin referee-artikkeleihin, joita hän on julkaissut – yksin ja erityisesti poikkialaisesti yhdessä toisten kanssa – yhteensä yli 40 (kotimaiset ja ulkomaiset yhteensä, ulkomaisia kyllä enemmän). Pessi sai professuurin Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta vuonna 2012. Ala muutettiin vuonna 2013 kirkkososiologiaksi. Pessi on saanut useita kansainvälisiä ja kotimaisia tiedepalkintoja, kuten Nils Klim -palkinnon.                                     

Jutikkala-palkinto 2013 myönnettiin Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessille

Finnish Academy of Science and Letters
Mariankatu 5 A, 2nd floor
00170 Helsinki, Finland

+358-50-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Secretary General
Pekka Aula
+358-40-7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Administrative Manager
Leila Sarajärvi
+358-50-4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Science Communicator
Klaus Elfving
+358 50 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Science Coordinator, COVID-19 advisory group
Rosa Rantanen
+358 50 3955 900
rosa.rantanen (at) acadsci.fi

Administrative Assistant
Nina Rapelo
+358-50-4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Office Coordinator
Suvi Salmi
+358-50-5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Academy Secretary, Sofi (Science Advice Initiative of Finland)
Jaakko Kuosmanen
+358-40-0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Science Communicator, Sofi (Science Advisory Initiative of Finland)
Nanna Särkkä
+358-50-5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi