This site uses cookies to enable site functionality. By using this site, you accept our use of cookies.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Suomalaisen Tiedeakatemian Jutikkala-palkinto 2012 professori Marko Terviölle

Professori Marko Terviö on syntynyt 1972 Kotkassa. Hän valmistui valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta ja suoritti PhD-tutkinnon Massachusetts Institute of Technology’ssa 2003. Valmistuttuaan Terviö siirtyi University of California, Berkeleyyn, missä hän toimi Haas School of Business -yksikössä apulaisprofessorina. Vuonna 2009 hänet nimitettiin Helsingin kauppakorkeakoulun (sittemmin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun) taloustieteen professoriksi. Samana vuonna hän sai ensimmäisenä suomalaisena yhteiskuntatieteilijänä viisivuotisen, yli miljoonan euron European Research Council Starting Grant -rahoituksen.

Terviön tutkimusala on mikrotaloustiede, erityisesti työmarkkinoihin liittyvät kysymykset. Hän on tutkinut aihepiiriä sekä teoreettisesti että empiirisesti. Erityisen huomion kohteena hänen tutkimuksissaan ovat olleet huippukykyjen työmarkkinat. Hän on tutkinut muun muassa liikkeenjohdon palkkausta, ammattijalkapalloilijoiden siirtomarkkinoita ja professorien työmarkkinoita. Viime aikoina hän on tutkinut myös asuntomarkkinoita.

Terviö on julkaissut tutkimuksiaan taloustieteen keskeisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa. Hän on myös toimitusneuvoston jäsen kahdessa arvostetussa aikakauskirjassa, Review of Economic Studies ja Journal of the European Economic Association.

Jutikkala-palkinto 2012 myönnettiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen professori Marko Terviölle

Finnish Academy of Science and Letters
Mariankatu 5 A, 2nd floor
00170 Helsinki, Finland

+358-50-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Secretary General
Pekka Aula
+358-40-7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Administrative Manager
Leila Sarajärvi
+358-50-4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Secretary of Academy, Sofi (Science Advisory Initiative of Finland)
Jaakko Kuosmanen
+358-40-0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Content Producer, Sofi (Science Advisory Initiative of Finland)
Nanna Särkkä
+358-50-5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi

Administrative Assistant
Nina Rapelo
+358-50-4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Office Coordinator
Suvi Salmi
+358-50-5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi