This site uses cookies to enable site functionality. By using this site, you accept our use of cookies.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Young Academy Finland Club January 22, 2018

At the January meeting of the Young Academy Finland (YAF) Club presentations were given by ethnologist Kirsi-Maria Hytönen and pedagogist Sonja Laine. Videos can now be seen online!

Young Academy Finland Club - January 22, 2018

FT Kirsi-Maria Hytönen: Vanhemmuus sijaishuollossa eläneiden elämänkerronnassa

KT Sonja Laine: Lahjakkaiden oppilaiden kasvatus suomalaisessa perusopetusjärjestelmässä: Tutkimusperustainen näkökulma

Q & A January 22, 2018

Finnish Academy of Science and Letters
Mariankatu 5 A, 2nd floor
00170 Helsinki, Finland

+358-50-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Secretary General
Pekka Aula
+358-40-7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Administrative Manager
Leila Sarajärvi
+358-50-4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Science Communicator
Klaus Elfving
+358 50 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Administrative Assistant
Nina Rapelo
+358-50-4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Administrative Secretary
Suvi Salmi
+358-50-5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Academy Secretary, Sofi (Science Advice Initiative of Finland)
Jaakko Kuosmanen
+358-40-0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Science Communicator, Sofi (Science Advisory Initiative of Finland)
Nanna Särkkä
+358-50-5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi