This site uses cookies to enable site functionality. By using this site, you accept our use of cookies.

Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Academy Club for Young Scientists

Academy Club for Young Scientists is part of YAF under new title Young Academy Finalnd Club. The aim is to:

  • increase the visibility of young scholars in Finnish sciences
  • introduce the contribution of young scholars to cross-disciplinary discussion
  • increase cross-disciplinary understanding and communication in scholarly circles
  • provide opportunities for participants to demonstrate their field of research to scholars in other fields
  • promote young scholars’ opinions of the current situation of sciences and problems thereof

The Academy Club for Young Scientists began its operation in the autumn of 2009. The Club also has international history: several science academies internationally have established similar operations for distinguished young scholars. The Club has operated continuously since it was established. The Club’s term is one academic year, from September to May.

In the meetings of the Academy Club for Young Scientists, the members introduce their research and research methods, based on which discussion are held. The challenge of these presentations is to intelligibly introduce research from one’s field in 20 minutes to those unfamiliar with the subject. The events are led by a representative from the Finnish Academy of Science and Letters.

The meetings are videoed and the recordings are presented on the website of the Finnish Academy of Science and Letters.

Academy Club for Young Scientists 2016-2017

Members

PhD Jan Antfolk, Åbo Akademi (psychology)
– Presentation January 23, 2017: video

D.Sc. (Tech.) Billy Bob Brumley, Tampere University of Technology (computer science)
– Presentation May 15, 2017: video

PhD Andrew Dimmock, Aalto University (plasma physics)
– Presentation December 8, 2016: video

PhD Laura Ekholm, University of Helsinki (economic and social history)
– Presentation February 20, 2017: video

ThD Dan-Johan Eklund, University of Helsinki (philosophy of religion)
– Presentation October 17, 2016: video

PhD Tommi Himberg, Aalto University (brain research, music psychology)
– Presentation November 21, 2016: video

PhD Terhi Honkola, University of Turku (biology)
– Presentation December 8, 2016: video

PhD Veli-Matti Karhulahti, University of Turku (media studies)
– Presentation May 15, 2017: video

PhD Minna Karjalainen, University of Oulu (genetics)
– Presentation April 24, 2017: video

PhD Susi Lehtola, Lawrence Berkeley National Laboratory (computational chemistry)
– Presentation April 24, 2017: video

LL.D. Emilia Lindroos, University of Lapland (legal linguistics)
– Presentation January 23, 2017: video

PhD Kaarina Matilainen, Natural Resources Institute Finland (animal breeding)
– Presentation March 20, 2017: video

PhD Ulla Savolainen, University of Helsinki (folkloristics)
– Presentation March 20, 2017: video

PhD Olli Taanila, University of Helsinki (cosmology)
– Presentation November 21, 2016: video

PhD Jenna Vekkaila, University of Helsinki (pedagogy)
– Presentation February 20, 2017: video

PhD Jutta Viinikainen, University of Jyväskylä (Economics)
– Presentation October 17, 2016: video

 

Meetings

17.10. | 21.11. | 8.12. | 23.1. | 20.2. | 20.3. | 24.4. | 15.5.

Meeting October 17, 2016

ThD Dan-Johan Eklund, University of Helsinki (philosophy of religion): Modaaliepistemologia ja Jumalan olemassaolon mahdollisuus - modernia analyyttistä teististä uskonnonfilosofiaa
In Finnish

 

PhD Jutta Viinikainen, University of Jyväskylä (Economics): Terveys ja työmarkkinatulemat
Materials in English

 

Q&A
In Finnish

 

Meeting November 21, 2016

PhD Olli Taanila, University of Helsinki (cosmology): Holographic methods in theoretical physics

 

PhD Tommi Himberg, Aalto University (brain research, music psychology): Emotions in motion: dynamics of social interaction

 

Q&A

In English

 

Meeting December 8, 2016

PhD Andrew Dimmock (plasmaphysics): The terrestrial magnetosphere: the interaction between the solar wind and Earths magnetic field

 

PhD Terhi Honkola, University of Turku (biology): Many faces of language evolution

 

Q&A
In English

Meeting January 23, 2017

PhD Jan Antfolk, Åbo Akademi (psychology): Genetic Conflict: Michrochimerism, Genomic Imprinting and Behavior

 

LL.D. Emilia Lindroos, University of Lapland (legal linguistics): Oikeuslingvistiikka oikeus- ja kielitieteen synteesinä: Tarkastelussa oikeuden kaavamaisuus ja oikeuskielen fraseologia
Materials in English

 

Q&A
Partly in English

Meeting February 20, 2017

PhD Laura Ekholm, University of Helsinki (economic and social history): The rise, heyday and decline of the ready-to-wear clothing industry in Sweden and Finland

 

PhD Jenna Vekkaila, University of Helsinki (pedagogy): Tutkijaksi oppiminen tiedeyhteisöissä
Materials in English

 

Q&A
In Finnish

Meeting March 20, 2017

PhD Kaarina Matilainen (animal breeding): Jalostus auttaa pitämään huolta lypsykarjan hedelmällisyydestä – Improving dairy cattle fertility by breeding
(slides in English)

 

PhD Ulla Savolainen (folkloristics): Understanding silence: Interplay of personal and public memories of the internment in Finland

 

Q&A (in English)

Meeting 24 April 2017

PhD Minna Karjalainen (genetics): From genome to clinic: genetics of complex disease

 

PhD Susi Lehtola (computational chemistry): Laskennallinen kemia - ikkuna kvanttimaailmaan
Materials in English

 

Q&A 24 April

Meeting May 15, 2017

PhD Veli-Matti Karhulahti (media science): Videogame addiction

 

D.Sc. (Tech.) Billy Bob Brumley (computer science): Security and Cryptography Engineering: Side-Channel Analysis

 

Q&A May 15

Academy Club for Young Scientists 2015–2016

MMT Tuuli Haikonen, Luonnonvarakeskus (kasvinjalostus ja kasvivirologia)

FT Tuomas Hovi, Turun yliopisto (folkloristiikka)

PhD Alexandros Iosifidis, Tampereen teknillinen yliopisto (signaalinkäsittely)

FT Riku Järvinen, Ilmatieteen laitos (avaruusplasmafysiikka)

VTT Tuomas Kosonen, VATT (taloustiede)

FT Marius Lahti, Helsingin yliopisto (psykologia)

FT Antti Nissinen, Oulun yliopisto (molekyylibiologia, solubiologia)

MMT Paavo Ojanen, Helsingin yliopisto (suometsätiede)

Dr. Adnane Osman, Aalto-yliopisto (Plasma Physics, Computational Physics)

FT Antti Räihä, Jyväskylän yliopisto (Suomen historia)

FT Elina Salmela, Helsingin yliopisto (genetiikka)

OTT Juhana Salojärvi, Helsingin yliopisto (oikeushistoria)

TkT Tiina Saloranta, Åbo Akademi (orgaaninen kemia)

FT Sami Sjöberg, Helsingin yliopisto (yleinen kirjallisuustiede)

FT Tuomas Tallinen, Jyväskylän yliopisto (fysiikka)

TT Elisa Uusimäki, Helsingin yliopisto (eksegetiikka)

FT Svetlana Vetchinnikova, Helsingin yliopisto (englantilainen filologia)

Syksy 2015

21.09.

Karonkka yhdessä 2014−2015 klubilaisten kanssa


19.10.

VIDEO

FT Riku Järvinen (Avaruusfysiikka, Ilmatieteen laitos)
Solar wind driven atmospheric erosion of terrestrial planets

FT Marius Lahti (Psykologia, Helsingin yliopisto)
Developmental Origins of Mental Health: The Helsinki Birth Cohort Study


16.11.

VIDEO

FT Tuomas Tallinen (Fysiikka, Jyväskylän yliopisto):
Biologiset muodot ja mekaniikka

FT Tuomas Hovi (Fennougristiikka, Turun yliopisto)
Pyhä Urho, amerikansuomalaisen identiteetin symboli?


16.12.

VIDEO

FT Antti Räihä (Historia, Jyväkylän yliopisto)
Identifikaatio ja alamaisuus 1700-luvun Venäjän rajaseudulla 

MMT Tuuli Haikonen (Puutarhatieteet, Luonnonvarakeskus)
Rakkaita löytölapsia ja tarkkaan suunniteltuja jälkeläisiä – puutarhatuotannon geenivarojen käyttöä ja tutkimusta

Kevät 2016

18.01.

VIDEO

PhD Alexandros Iosifides (Tietojenkäsittely, TTY)
Teaching machines to recognize objects and actions

FT Svetlana Vetchinnikova (Kielitieteet, Helsingin yliopisto)
Modelling language as a complex adaptive system


15.02.

VIDEO

TT Elisa Uusimäki (Teologia, Helsingin yliopisto)
Antiikin juutalaisuuden tutkimus Qumranin tekstilöytöjen jälkeen: viisauskirjallisuus tapausesimerkkinä

FT Antti Nissinen (Immunologia, Oulun yliopisto)
Alkoholi ja immuunipuolustus

PhD Adnane Osmane (Plasma/Computational Physics, Aalto-yliopisto)
The Earth’s space plasma environment as a laboratory for astrophysical accelerators


16.03.

MMT Paavo Ojanen (Ekologia, Helsingin yliopisto)
Metsäojitus – ilmaston tuhoaja vai pelastaja? 

FT Sami Sjöberg (Kirjallisuustiede, Helsingin yliopisto)
Pataphysics: Science, Literature, and Modernisation


18.04.

FT Elina Salmela (Genetiikka, Helsingin yliopisto)
Suomen väestöhistoriaa geenien kertomana

OTT Juhana Salojärvi (Oikeustieteet, Helsingin yliopisto) 
Ihmisoikeusretoriikan historia Suomen oikeustieteessä


16.05.

TkT Tiina Saloranta (Kemia, Åbo Akademi)

VTT Tuomas Kosonen (Kansantaloustiede, VATT)

Academy Club for Young Scientists 2014-2015

Jäsenet 2014-2015

FT Venla Bernelius, Helsingin yliopisto (maantiede)

TkT Tapio Helin, Helsingin yliopisto (matematiikka)

TkT Linda Henriksson, Aalto-yliopisto (neurotiede)

FT Pauli Kallio, Turun yliopisto (biokemia)

FT Pia Koivunen, Tampereen yliopisto (yleinen historia)

OTT Emilia Korkea-aho, Helsingin yliopisto (eurooppaoikeus)

FT Eerika Koskinen-Koivisto, Helsingin yliopisto (etnologia)

FT Hemmo Laiho, Turun yliopisto (filosofia)

ETT Ndegwa Henry Maina, Helsingin yliopisto (elintarvikekemia)

TT Juha Meriläinen, Helsingin yliopisto (kirkkohistoria)

LT Jussi Naukkarinen, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM (lääketiede)

TkT Pekka Peljo, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Sveitsi (fysikaalinen kemia)

PsT Kirsi Peltonen, Tampereen yliopisto (psykologia)

FT Maura Ratia, Helsingin yliopisto (englantilainen filologia)

YTT Marjaana Rautalin, Tampereen yliopisto (sosiologia)

TkT Olli-Pentti Saira, Aalto-yliopisto (teknillinen fysiikka)

Kokoukset 2014-2015

20.10.2014

VIDEO

Alustukset

FT Venla Bernelius (maantiede): Eriytyvät kaupunkikoulut: Kaupunkikehityksen murros ja peruskoulujen oppimistulokset

FT Maura Ratia (kielitiede): Fitted for the Poorer Sort – Kielihistoriallinen tutkimus rutosta ja köyhyydestä 1600-luvun Englannissa


17.11.2014

VIDEO

Alustukset

FT Pauli Kallio (biokemia): Mikrobit biopolttoainetehtaina

PsT Kirsi Peltonen (psykologia): Kompleksi trauma, muisti ja terapeuttiset interventiot


15.12.2014

VIDEO

Alustukset

TkT Linda Henriksson (neurotiede): Aivokuvantaminen mahdollistaa ihmisaivojen toiminnan tutkimisen: Mitä näköaivokuorella tapahtuu?

TT Juha Meriläinen (kirkkohistoria): Aidosti suomalainen vai aidosti luterilainen? Uskonnollinen identiteetti ja amerikansuomalaisten sisäinen tarina 1890–1970


19.1.2015

VIDEO

Alustukset

FT Eerika Koskinen-Koivisto (etnologia): 1950-luvun arki ja nostalgiset muistot

TkT Olli-Pentti Saira (teknillinen fysiikka): Fyysikon päiväuni: suprajohtava kvanttitietokone


16.2.2015

VIDEO

Alustukset

TkT Tapio Helin (matematiikka): Leipätyönä sovellettu matematiikka

FT Hemmo Laiho (filosofia): Kant ja ihmisen mieli


16.3.2015

VIDEO

Alustukset

ETT Ndegwa Henry Maina (elintarvikekemia): Understanding the structure-function relationship of polysaccharides in Food

YTT Marjaana Rautalin (sosiologia): Globalization of Education Policies: The Effect of PISA?


20.4.2015

VIDEO

Alustukset

LT Jussi Naukkarinen (lääketiede): Lihavuustutkimus kaksosnäkökulmasta

FT Pia Koivunen (historia): Venäjä näytillä? Kulttuuridiplomatia ja pehmeä vallankäyttö megatapahtumissa


18.5.2015

VIDEO

Alustukset

OTT Emilia Korkea-aho (oikeustiede): Paha, pahempi, lobbari? Vaikuttaminen Euroopan unionissa

TkT Pekka Peljo (fysikaalinen kemia): Sähkökemiallinen energian varastointi

Academy Club for Young Scientists 2013-2014

Jäsenet 2013-2014

PsT Anu Castaneda, THL (psykologia)

FT Elise Garritzen, Helsingin yliopisto (yleinen historia)

FT Anton Granvik, Hanken (espanjalainen filologia)

FT Aku Heinonen, Helsingin yliopisto (geologia)

MMT Kristiina Karhu, Helsingin yliopisto (ympäristötiede)

Ap. prof. Katri Kauppi, os. Karjalainen, Aalto-yliopisto (logistiikka)

Dos. Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (biologia)

FT Kati Mikkola, SKS/Helsingin yliopisto (uskontotiede)

FT Kirsi-Maria Nummila, Turun yliopisto (suomen kieli)

FT Matti Rissanen, Helsingin yliopisto (fysikaalinen kemia)

FT Aleksi Saarela, Turun yliopisto (matematiikka)

FT Antti Siirtola, Aalto-yliopisto (tietojenkäsittelytiede)

FT Jaakko Seppälä, Helsingin yliopisto (elokuva- ja televisiotutkimus)

LT Daniel Strbian, Helsingin yliopisto (neurologia)

TkT Pauli Virtanen, Aalto-yliopisto (teoreettinen fysiikka)

Dos. Juha Vuori, Turun yliopisto (valtio-oppi)

Kokoukset 2013-2014

21.10.2013

VIDEO

Alustukset

FT Kati Mikkola, SKS/Helsingin yliopisto (uskontotiede): Kivi leivässä vai manteli puurossa? – Itseoppineet perinteenkerääjät arkiston keruuideologian haastajina

TkT Pauli Virtanen, Aalto-yliopisto (teor. fysiikka): Kvantti-ilmiöitä ja suprajohtavuutta nanorakenteissa ja niiden reunalla


18.11.2013

VIDEO

Alustukset

FT Anton Granvik, Hanken (espanjalainen filologia): Kognitiivista kielentutkimusta ja espanjan kieltä

Dos. Juha Vuori, Turun yliopisto (valtio-oppi): Kriittisiä näkökulmia turvallisuuden poliittisuuteen


16.12.2013

VIDEO

Alustukset

Ap. prof. Katri Kauppi, Aalto-yliopisto (logistiikka): Hankintatoimen kansainvälinen vertailututkimus – parhaiden käytäntöjen jäljillä

FT Jaakko Seppälä, Helsingin yliopisto (elokuva- ja televisiotutkimus): Transnationaali näkökulma suomalaisen elokuvan tyyliin


20.01.2014

VIDEO

Alustukset

FT Elise Garritzen, Helsingin yliopisto (yleinen historia): Ei vain kertomus menneestä: paratekstien käyttö 1800-luvun brittiläisissä historiantutkimuksissa

FT Aleksi Saarela, Turun yliopisto (matematiikka): Äärettömät sanat


17.02.2014

VIDEO

Alustukset

PsT Anu Castaneda, THL (psykologia): Maahanmuuttajien mielenterveys Suomessa

FT Aku Heinonen, Helsingin yliopisto (geologia): Viipurin pamaus - suomalaisen supertulivuoren anatomiaa


17.03.2014

VIDEO

Alustukset

MMT Kristiina Karhu, Helsingin yliopisto (ympäristötiede): Maaperän hiilen kierron lämpötilaherkkyys

LT Daniel Strbian, Helsingin yliopisto (neurologia): Aivoinfarktin akuuttivaiheen hoito, hoidon komplikaatiot ja komplikaatioiden ennaltaehkäisy


28.04.2014

VIDEO

Alustukset

FT Kirsi-Maaria Nummila, Turun yliopisto (suomen kieli): Sanat ja niiden suhde kielenulkoiseen maailmaan

FT Matti Rissanen, Helsingin yliopisto (fysik. kemia): Orgaanisten yhdisteiden hapettuminen ilmakehässä - Radikaalireaktiot ja radikaalit reaktiot


19.05.2014

VIDEO

Alustukset

Dos. Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo (biologia): Lajien levinneisyysmuutokset ja ilmastonmuutos - linnut elinympäristömuutoksen ilmentäjinä

FT Antti Siirtola, Aalto-yliopisto (tietojenkäsittelytiede): Ohjelmien automaattisen verifioinnin reunamailla

Academy Club for Young Scientists 2012-2013

Jäsenet 2012-2013

FT Turo Hiltunen, Helsingin yliopisto - Englantilainen filologia

MMT Timo Hytönen, Helsingin yliopisto - Puutarhatiede

FT Sonja Kivinen, Oulun yliopisto - Maantiede

TkT Mauri Kostiainen, Aalto-yliopisto - Fysiikka

LT Anna Kotronen, Helsingin yliopisto - Lääketiede

FT Arniika Kuusisto, Helsingin yliopisto - Kasvatustiede

FT Karina Lukin, Helsingin yliopisto - Folkloristiikka

TkT Sanna Malinen, Aalto-yliopisto - Lääketieteellinen tekniikka, neurotiede

FT Oskari Miettinen, Helsingin yliopisto - Tähtitiede

OTT Olli Norros, Helsingin yliopisto - Siviilioikeus

FT Sanna Nyqvist, Helsingin yliopisto - Yleinen kirjallisuustiede

TkT Mikko Parviainen, Jyväskylän yliopisto - Matematiikka

FT Mikko Tikkanen, Turun yliopisto - Kasvifysiologia ja molekyylibiologia

FT Timo Vilén, Tampereen yliopisto - Yleinen historia

VTT Tuomas Ylä-Anttila, Helsingin yliopisto - Sosiologia

Kokoukset 2012-2013

15.10.2012

VIDEO

Alustukset

Sanna Malinen (lääketieteellinen tekniikka): Luonnollisempaa aivokuvantamista

Olli Norros (siviilioikeus): Korvauskelpoisen vahingon määrittäminen eräissä arvopaperimarkkinoiden virhetilanteissa


19.11.2012

VIDEO

Alustukset

Timo Hytönen (puutarhatiede): Genomeista käytäntöön - esimerkkinä mansikka

Mauri Kostiainen (fysiikka): Virukset materiaalitieteiden rakennusaineina


13.12.2012

VIDEO

Alustukset

Turo Hiltunen (englantilainen filologia): Suuret kieliaineistot erikoiskielten tutkimuksessa

Karina Lukin (folkloristiikka): Nenetsien myyteistä ja pyhistä paikoista


21.01.2013

VIDEO

Alustukset

Arniika Kuusisto (kasvatustiede): Jäsenyyksien neuvotteleminen lasten ja nuorten arkikonteksteissa

Tuomas Ylä-Anttila (sosiologia): Moraaliset oikeutukset ilmastopolitiikassa


18.02.2013

VIDEO

Alustukset

Sonja Kivinen (maantiede): Maanpeitteen muutosten tutkimus geoinformatiikan menetelmin

Oskari Miettinen (tähtitiede): Tähtien synnyn varhaisvaiheiden tutkimus


18.03.2013

VIDEO

Alustukset

Anna Kotronen (lääketiede): Rasvamaksa metabolisessa oireyhtymässä ja tyypin 2 diabeteksessa

Mikko Tikkanen (biologia): Teesi, antiteesi, fotosynteesi


22.04.2013

VIDEO

Alustukset

Sanna Nyqvist (yleinen kirjallisuustiede): Väärennös kirjallisuuden peilinä

Mikko Parviainen (matematiikka): Pelimenetelmät epälineaaristen osittaisdifferentiaali-yhtälöiden tutkimuksessa


20.05.2013

VIDEO

Alustukset

Timo Vilén (yleinen historia): Tieteen palkitsemisjärjestelmä historian tutkimuskohteena


20.05.2013

Diplomien jako

VIDEO

Academy Club for Young Scientists 2011-2012

Jäsenet 2011-2012

FT Laura Arppe, Helsingin yliopisto - Geologia

FT Auli Bläuer (os. Tourunen), Turun yliopisto - Arkeologia

FT Arja Hamari, Turun yliopisto - Suomalais-ugrilainen kielentutkimus

FT Matti Jalasvuori, Jyväskylän yliopisto - Virologia

ETT Antti Knaapila, Turun yliopisto - Elintarvikekemia

Dos. Jani Kotakoski, Helsingin yliopisto - Fysiikka

TkT Tuomo Kuusi, Aalto-yliopisto - Matematiikka

Dos. Sakari Melander, Helsingin yliopisto - Rikosoikeus

TkT Marja Niemi, Tampereen tekn. yliopisto - Fysikaalinen kemia

TT Eeva Nyrövaara, Helsingin yliopisto - Bioetiikka

FT Kalle Puolakka, Helsingin yliopisto - Estetiikka

TkT Ville Renvall, Aalto-yliopisto - Teknillinen fysiikka, lääketieteellinen tekniikka, neurotiede

FT Minna Räisänen, Helsingin yliopisto - Epäorgaaninen kemia

FT Anni Sairio, Helsingin yliopisto - (englantilainen filologia)

Dos. Auli Toom, Helsingin yliopisto - Kasvatustiede

VTT Hanna Wass, Helsingin yliopisto - Politiikan tutkimus

Kokoukset 2011-2012

17.10.2011

VIDEO

Alustukset

Antti Knaapila (elintarvikekemia): Hajuaistimusten yksilölliset erot - syitten ja seurausten jäljillä

Tuomo Kuusi (matematiikka): Osittaisdifferentiaaliyhtälöiden säännöllisyysteoriaa


21.11.2011

VIDEO

Alustukset

Sakari Melander (rikosoikeus): Eurooppalaistuva rikosoikeus

Eeva Nyrövaara (bioetiikka): Feminististä bioetiikkaa etsimässä


15.12.2011

VIDEO

Alustukset

Jani Kotakoski (fysiikka): Grafeenin muokkaus säteilyttämällä - Materiaalifysiikkaa kahdessa ulottuvuudessa

Hanna Wass (politiikan tutkimus): Äänestäminen edustuksellisessa demokratiassa


16.01.2012

VIDEO

Alustukset

Auli Bläuer (os. Tourunen) (arkeologia): Arkeologinen kotieläintutkimus ja lähitieteet

Anni Sairio (englantilainen filologia): Historiallinen sosiolingvistiikka ja kirjetutkimus englantilaisessa filologiassa


20.02.2012

VIDEO

Alustukset

Laura Arppe (geologia): Nisäkäshampaiden stabiili-isotooppikoostumukset muinaisten ekosysteemien tutkimuksessa

Arja Hamari (suomalais-ugrilainen kielentutkimus): Suomalais-ugrilaisten kielten morfosyntaktisesta tutkimuksesta


19.03.2012

VIDEO

Alustukset

Kalle Puolakka (estetiikka): Estetiikka ja taiteen tulkinnan perusteet

Auli Toom (kasvatustiede): Opettajan pedagogiset lähestymistavat opetuksessa


23.04.2012

VIDEO

Alustukset

Marja Niemi (fysikaalinen kemia): Aikaerotteinen spektroskopia valokemian tutkimuksessa

Minna Räisänen (epäorgaaninen kemia): Molekyylien itsejärjestäytyminen pinnoilla


21.05.2012

VIDEO

Alustukset

Matti Jalasvuori (virologia): Virukset, elämän olennainen olomuoto

Ville Renvall (tekn. fysiikka, lääket. tekn., neurotiede): Neurotiedettä aivojen magneettikuvauksella - tekniikasta humanismiin

Academy Club for Young Scientists 2010-2011

Jäsenet 2010-2011

FT Luobbal Sámmol Sámmol Ánte (Ante Aikio), Oulun yliopisto - Suomalais-ugrilainen etymologia

FT Jani Hakkarainen, Tampereen yliopisto - Filosofia

FT Johanna Kallio, Itä-Suomen yliopisto - Kemia; biomolekyylien rakennetutkimus

Dos. Petteri Kaski, TKK - Teoreettinen tietojenkäsittelytiede

FT Sari Katajala-Peltomaa, Tampereen yliopisto - Yleinen historia

FT Kalle Kytölä, Helsingin yliopisto - Matematiikka / teoreettinen fysiikka

FT Mari Lehtinen, Helsingin yliopisto - Romaaninen filologia

MMT Aleksi Lehtonen, Metsäntutkimuslaitos - Metsänhoitotiede

FT Tuomas Leinonen, Helsingin yliopisto - Evoluutiobiologia

LT Hanna Renvall, TKK - Aivotutkimus

FT Ilona Riipinen, Helsingin yliopisto - Ilmakehätieteet

KTT Matti Sarvimäki, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja London School of Economics - Kansantaloustiede

KT Piia Seppänen, Turun yliopisto - Kasvatustiede

TkT Filip Tuomisto, TKK - Fysiikka

Dos. Kaius Tuori, Helsingin yliopisto - Oikeushistoria

TT Hanne von Weissenberg, Helsingin yliopisto - Vanhan testamentin eksegetiikka

Kokoukset 2010-2011

18.10.2010

VIDEO

Alustukset

Petteri Kaski: Parinmuodostuksesta tietojenkäsittelytieteen silmin

Ilona Riipinen: Pienhiukkaset: Uhka ihmisen terveydelle vai pelastus ilmastolle?


15.11.2010

VIDEO

Alustukset

Jani Hakkarainen: Mistä maailma koostuu?

Kaius Tuori: Mielikuvitus ja tulkinta historian kirjoituksessa


09.12.2010

VIDEO

Alustukset

Aleksi Lehtonen: Carbon stocks of soils under climate change

Hanne von Weissenberg: Miten Qumranin tekstilöydöt ovat muuttaneet käsitystämme heprealaisten Raamatun synnystä?


17.01.2011

VIDEO

Alustukset

Johanna Kallio: Rakennetutkijan röntgenkatse antaa näkymättömälle muodon

Tuomas Leinonen: Kolmipiikki evoluution mallilajina


21.02.2011

VIDEO

Alustukset

Kalle Kytölä: Symmetriaa termodynaamisella rajalla

Hanna Renvall: Aivokuvantaminen - poikkitieteellistä tutkimusta pa(r)h(a)immillaan


21.03.2011

VIDEO

Alustukset

 

Matti Sarvimäki: Historia taloustieteen laboratoriona

Piia Seppänen: Suomalaisen peruskoulun lohkoutuminen kaupungeissa?


18.04.2011

VIDEO

Alustukset

Mari Lehtinen: "Aiheesta toiseen" - Näkökulmia Asperger-nuorten vuorovaikutukseen. ("Jos joku just tajus mitä mä sanoin.")

Filip Tuomisto: Materiaalifysiikkaa antimaterialla


16.05.2011

VIDEO

Alustukset

Luobbal Sámmol Sámmol Ánte (Ante Aikio): Kielentutkimuksen merkitys saamelaisten esihistorian tulkinnassa

Sari Katajala-Peltomaa: Pyhimyksiä ja paholaisia - keskiaikaiset ihmekertomukset historiantutkimuksen lähteinä

Academy Club for Young Scientists 2009-2010

Jäsenet 2009–2010

FT Jan Hjort, Helsingin yliopisto - Geomorfologia

Dos. Antti Honkela, Teknillinen korkeakoulu - Bioinformatiikka

Dos. Markus Jokela, Helsingin yliopisto - Monitieteellinen

FT Antti Karttunen, Joensuun yliopisto - Pintakemia

FT Emilia Kilpua, Helsingin yliopisto - Avaruusfysiikka

FT Leena Kolehmainen, Joensuun yliopisto - Saksalainen filologia

OTT Mirjami Paso, Joensuun yliopisto - EU-oikeus

LT Tuukka Raij, Teknillinen korkeakoulu - Aivotutkimus

FT Pajari Räsänen, Helsingin yliopisto - Kirjallisuustiede

FT Janne Saarikivi, Helsingin yliopisto - Fennougristiikka

Dos. Mikko Salo, Helsingin yliopisto - Inversio-ongelmat

TkT Mika Sillanpää, Teknillinen korkeakoulu - Kylmäfysiikka

FT Oula Silvennoinen, Helsingin yliopisto - Suomen historia

FM Anu Sironen, MTT - Hedelmällisyys, geenitutkimus

VTT Janne Tukiainen, Helsingin yliopisto - Kansantaloustiede

Dos. Miia Turpeinen, Oulun yliopisto - Farmakologia

TT Maija Turunen, Helsingin yliopisto - Kirkkososiologia

FT Kristiina Vuori, Turun yliopisto - Eläinfysiologia

Kokoukset 2009–2010

21.9.2009

VIDEO

Alustukset

Kristiina Vuori: Itämeren lohi ja muutoksen tuulet

Janne Saarikivi: Venäjän kuolleiden suomalais-ugrilaisten kielten tutkimuksesta


19.10.2009

VIDEO

Alustukset

Antti Honkela: Oppivat koneet elämän arvoituksen jäljillä

Janne Tukiainen: Tarjouskartellin havaitseminen


23.11.2009

VIDEO

Alustukset

Emilia Kilpua: Koronan massapurkaukset ja avaruusmyrskyjen ennustamisen haasteet

Maija Turunen: Jälkisosialistinen uskonto sosiologisen tarkastelun kohteena


17.12.2009

VIDEO

Alustukset

 

Anu Sironen: Sika miehen mallina siittiönmuodostuksessa

Oula Silvennoinen: Mitä menneestä voi tietää? Salainen toiminta historiantutkimuksen haasteena.


18.1.2010

VIDEO

Alustukset

Antti Karttunen: Energiatehokkuutta parantavien materiaalien tutkimus

Tuukka Raij: Totta vai harhaa? Aivojen ja mielen suhteesta ympäröivään todellisuuteen


15.2.2010

VIDEO

Alustukset

Markus Jokela: Geeneistä sosiaaliseen käyttäytymiseen

Mika Sillanpää: Schrödingerin kissa ja muita kvanttimaailman otuksia


15.3.2010

VIDEO

Alustukset

 

Mirjami Paso: Viimeisen tuomion jälkeistä elämää

Mikko Salo: Käänteisten ongelmien matematiikka


19.4.2010

VIDEO

Alustukset

Leena Kolehmainen: Kiehtova kielioppi

Miia Turpeinen: Yksilöllinen lääkehoito


17.5.2010

VIDEO

Alustukset

Jan Hjort: Tilastollista geomorfologiaa

Pajari Räsänen: Varjon unta. Kirjallisuuden itsepintaisesta ainutkertaisuudesta

Finnish Academy of Science and Letters
Mariankatu 5 A, 2nd floor
00170 Helsinki, Finland

+358-50-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Secretary General
Pekka Aula
+358-40-7030 952
pekka.aula (at) acadsci.fi  

Administrative Manager
Leila Sarajärvi
+358-50-4620 890
leila.sarajarvi (at) acadsci.fi

Science Communicator
Klaus Elfving
+358 50 5876 527
klaus.elfving (at) acadsci.fi

Administrative Assistant
Nina Rapelo
+358-50-4620 889 
nina.rapelo (at) acadsci.fi

Administrative Secretary
Suvi Salmi (study leave from 1 October)
+358-50-5128 830
suvi.salmi (at) acadsci.fi

Administrative Secretary
Emilia Lähde (from 6 September 2021)
+358-50-5128 830
emilia.lahde (at) acadsci.fi

Academy Secretary
Jaakko Kuosmanen
+358-40-0601 716
jaakko.kuosmanen (at) acadsci.fi

Science Communicator
Nanna Särkkä
+358-50-5208 366
nanna.sarkka (at) acadsci.fi