Year Book 2015

A separate application is required to open the files, for example Adobe Reader (available free of charge on Adobe’s website). Using Mozilla Firefox’s built-in PDF reader may result in missing characters. In this case it is recommended to download the file to your computer or disable the built-in PDF reader (detailed instructions are available on Mozilla’s website).

TOIMINTA – ACTIVITIES

Esimiehen tervehdys | Eva-Mari Aro
Summary by the chairman

Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomus vuodelta 2015 | Olli Martio
Annual report of the Finnish Academy of Science and Letters for 2015

Pertti Kansanen, vuoden 2015 Suomalaisen Tiedeakatemian kunniapalkinnon saaja
Pertti Kansanen, recipient of the Academy Award 2015

Mikko Myrskylä, Jutikkala-palkinnon saaja 2015
Mikko Myrskylä, recipient of the Jutikkala Prize 2015

Väisälän palkinnon saajat 2015
Recipients of the Väisälä Prize 2015

ESITELMÄT – LECTURES

Kunniapalkinnon saajan esitelmä 17.4.2015 | Pertti Kansanen
Suomalaisen opettajankoulutuksen vahvuudet
The strenghts of Finnish teacher training

Jutikkala-palkinnon saajan esitelmä 12.10.2015 | Mikko Myrskylä
Advanced maternal age and offspring outcomes

Väisälän palkinnon saajan esitelmä 14.12.2015 | Risto Korhonen
Differentiaaliviive Painlevé yhtälöt
Delay diffrential Painlevé equations

Väisälän palkinnon saajan esitelmä 14.12.2015 | Mika A. Sillanpää
Mekaniikan kvantti-fysiikkaa – kvanttifysiikan ja klassisen maailman rajapinta
Summary

Väistyvän pääsihteerin testamentti | Olli Martio
Tieteestä, koulutuksesta, yliopistoista ja tiedeakatemioista

MUISTOKIRJOITUKSET – OBITUARIES

APURAHAT JA MUU TOIMINTA – GRANTS AND OTHER ACTIVITIES

JULKAISUT – PUBLICATIONS

Vuonna 2015 painetut tutkimukset | Publications by the Finnish Academy of Science and Letters issued in 2015

ISBN 978-951-41-1116-7