Year Book 2014

Documents open in pdf form. To open the files there needs to be a certain program installed on the computer, for example Adobe Reader.

Vuosikirja – Year book 2014

TOIMINTA– ACTIVITIES

Olli Martio:
Suomalaisen Tiedeakatemian toimintakertomus vuodelta 2014
Annual Report of the Finnish Academy of Science and Letters for 2014

Risto Ihamuotila, Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen 2014
Risto Ihamuotila, a new honorary member in 2014

Markku Leskelä, Vuoden 2014 kunniapalkinnon saaja
Markku Leskelä, recipient of the Academy Award 2014

Mirka Hintsanen, Jutikkala-palkinnon saaja 2014
Mirka Hintsanen, recipient of the Jutikkala Prize 2014

Väisälän palkinnon saajat 2014
– Recipients of the Väisälä Prize 2014

ESITELMÄT – LECTURES

Esimies Jorma Sipilän avaussanat Suomen tiede nousuun -tilaisuudessa 13.2.2014

Mirka Hintsanen:
Persoonallisuuden merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille

Mikko Salo:
Konformigeometrian mittaehtoja (Gauge conditions in conformal geometry)

Paul Greenlees:
On the shores of the island of stability

MUISTOKIRJOITUKSET – OBITUARIES

Matti Bergström
Jorma Koivulehto
Tapani Lehtinen
K. J. Neuvonen
Reijo Raivola
Marjatta Rautio
Pekka Suvanto
Asko Vilkuna
Paavo Yli-Vakkuri

APURAHAT JA MUU TOIMINTA – GRANTS AND OTHER ACTIVITIES

Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämät palkinnot ja apurahat 2014
Suomalaisen Tiedeakatemian varainkäyttö vuonna 2014
Emil Öhmannin Säätiön toimintakertomus vuodelta 2014
Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiön toimintakertomus vuodelta 2014
Hallitus, toimihenkilöt ja toimikunnat

JULKAISUT – PUBLICATIONS

Vuonna 2013 painetut tutkimukset / Publications by the Finnish Academy of Science and Letters issued in 2014

 

ISSN-L 0356-6927
ISSN 1799-0297 (verkkojulkaisu/online)
ISBN 978-951-41-1112-9 (verkkojulkaisu/online)

Copyright © Academia Scientiarum Fennica