Usein kysyttyjä kysymyksiä apurahoista

Katso ennen hakemuksen täyttämistä ohjeita näistä usein kysytyimmistä kysymyksistä. Jos et löydä vastausta kysymykseesi tältä sivulta tai Ohjeista apurahan hakijalle ota yhteyttä Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon nina.rapelo@acadsci.fi.

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään kokovuotista työskentelyapurahaa alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Työskentelyapurahan lisäksi voi hakea apurahaa tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Nämä voivat olla esimerkiksi työhuonekuluja, aineistonkeruusta syntyviä kuluja, ohjelmistoista syntyviä kuluja, laboratoriokuluja tai mitä tahansa muita vastaavia kuluja, joita tutkimuksen tekemisestä syntyy. Mieti, mitä kuluja sinulle tutkimuksen tekemisestä syntyy ja hae myös niihin apurahaa.

Tutkimuksesta syntyvät kulut eivät ole sama asia kuin työskentely. Työskentelyyn myönnetään apurahaa 26.000 euroa / vuosi ja tuo apuraha vastaa palkkaa (sen käyttöä ei tarvitse eritellä).

Minulla ei vielä ole opinto-oikeutta yliopistolla, sen saamisen ehtona on rahoituksen hankkiminen? Voinko hakea apurahaa?

Voit hakea apurahaa. Sinun tulee lisätä hakemuksen lisäliitteeksi selvitys tilanteesta ja opinto-oikeusasiasta tulevalta ohjaajaltasi. Lisäksi asia tulisi selvittää tutkimussuunnitelmassa. Hakemuslomakkeen kohtaan, missä kysytään yliopistoa, laitosta ja ohjaajaa, tulee syöttää tulevan opintopaikan tiedot. Ohjaajan nimen perään tulisi lisäksi suluissa lisätä ”varmistuu myöhemmin”.

Lisäksi kenttään, missä kysytään aikatulusta, kannattaa kirjata ylös tilanne sekä aikataulu, jolla on opinto-oikeuden saamassa. Lähetä Tiedeakatemian toimistolle (nina.rapelo@acadsci.fi) todistus opinto-oikeudesta, kun saat sen. Toimisto liittää todistuksen hakemukseesi liitteksi.

Apurahan käytön alkaessa tulee olla voimassa oleva jatko-opinto-oikeus.

Eino Jutikkalan rahasto myöntää apurahoja alkuvaiheessa oleviin tohtoriopintoihin.

Mitä tarkoittaa alkuvaiheessa oleva?

Olet alkuvaiheessa oleva tohtoriopiskelija, jos olet tehnyt väitöskirjaa arviolta 0-2 vuotta.

Olen viimeistelemässä väitöskirjaani. Voinko hakea apurahaa Jutikkalan rahastosta?

Eino Jutikkalan rahaston apurahat on suunnattu alkuvaiheessa oleville tohtoriopiskelijoille.

Tutkimukseni on hyvin monialainen. Voinko hakea apurahaa Eino Jutikkalan rahastosta?

Eino Jutikkalan rahaston apurahahaussa hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Olen saanut Eino Jutikkalan rahastosta apurahan syksyllä 2019 / syksyllä 2020. Voinko saada jatkoapurahaa vuoden 2021 haussa?

Tämä riippuu siitä, myönnettiinkö apuraha sinulle 1-vuotisena vai 3-vuotisena. Jos olet hakenut 3-vuotisena, sinun tulee täyttää erillinen jatkohakemuslomake.

Jos 1-vuotisena, niin et voi tehdä jatkohakemusta. Jos apuraha myönnettiin yksivuotisena, sinun tulee tehdä uusi laaja hakemus, et voi täyttää jatkohakijoille tarkoitettua hakemusta. Jos sinulle on myönnetty 1-vuotinen apuraha, mutta myös seuraavan vuoden joku hakualoista on tutkimuksesi ala, voit hakea apurahaa. Mutta kyse ei ole jatkohakemuksesta, vaan uudesta hakemuksesta.

Olen saanut Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahan syksyllä 2020. Voinko saada jatkoapurahaa vuoden 2021 haussa?

Vuoden 2020 hakuilmoituksessa ei ollut mainintaa, että rahoittaja sitoutuu myöntämään jatkoapurahaa myönnettyyn apurahaan. Rahasto ei ole siis sitoutunut rahoittamaan syksyllä 2020 myönnettyjä väitöskirjoja kuin vuoden. Periaatteena kuitenkin on ollut, että aiemmin apurahaa saaneiden hakemukset luetaan ensin ja tutkimuksen edistyttyä rahoitusta mielellään jatketaan. Tähän ei kuitenkaan olla sitouduttu. Hakemus kannattaa siis tehdä ja tuoda esiin oman tutkimuksen edistyminen.

Jutikkalan rahastolla sekä Öhmannin Säätiöillä on samaan aikaan apurahahaku auki. Voinko hakea useammalta taholta apurahaa vai pitääkö minun valita yksi?

Voit rauhassa hakea kaikissa hauissa. Muista kuitenkin täyttää hakuihin erilliset hakemukset.

Milloin apurahansaajien nimet julkaistaan?

Apurahansaajille ilmoitetaan apurahasta henkilökohtaisesti. Saajien nimet julkaistaan Tiedeakatemian kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Tarkempi aikataulu löytyy hakuilmoituksesta.

Mitä tarkoitetaan termillä liikkuvuus?

Liikkuvuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa yliopistojen välillä tapahtuvaa liikettä.

Hakemuksessa pyydetään nimeämään suosittelijat. Pitääkö suositukset liittää hakemukseen tai onko käytössä erillistä ohjelmaa, jonka kautta suosittelijat voivat jättää suosituksensa? Pitääkö hakemukseen lisätä suositukset?

Erillisiä suosituksia ei liitetä hakemukseen. Ei ole myöskään erillistä järjestelmää, mihin suosituksia voisi jättää. Riittää, että lisää suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot (nämä kysytään Hakemus-välisivulla). Järjestelmä ei myöskään lähetä suosittelijoille suosituspyyntöjä. Huomaa, että hakemukseen on mahdollista syöttää maksimissaan kahden suosittelijan tiedot.

Voivatko Jutikkalan rahastosta hakea apurahaa vain sellaiset henkilöt, joilla on suosittelijoinaan Tiedeakatemian jäseniä? Muistelisin, että tällainen rajoitus pätee ainakin joihinkin rahastoihinne.

Suomalaisen Tiedeakatemian rahastoissa ja Tiedeakatemian yhteydessä toimivissa säätiöissä ei ole tällaista vaatimusta. Hakemukseen yhteydessä anettavien suosittelijoiden nimet annetaan, jotta asiantuntijoillamme on mahdollisuus ottaa heihin tarvittaessa yhteyttä halutessaan lisätietoja. Missään vaiheessa emme arvota asiantuntijoita. Hakemuksessa mainitut suosittelijat ovat siis he, jotka parhaiten osaavat vastata ko. tutkimusta koskeviin kysymyksiin.

Voinko tehdä apurahahakemuksen muulla kuin suomen kielellä?

Hakemus voi olla täytetty myös ruotsiksi tai englanniksi.

Can the CV and study plan be submitted in English?

The application can be filled in English as well as in Finnish and Swedish.

Hakemuksessa pyydetään tutkimuksen otsikkoa ja abstraktia englanniksi. Teen työtäni suomeksi. Liitteet voivat muuten olla joko suomeksi tai englanniksi. Mutta tuleeko näihin kohtiin täyttää tiedot vain englanniksi?

Nämä kohdat tulisi täyttää nimenomaan vain englanniksi.

Eino Jutikkalan rahaston apurahahaku: pitääkö liittää liitteitä? Should I add attachments?

Hakemukseen ei liitetä liitteitä. Kaikki tarvittavat tiedot annetaan hakemuksen kentissä. Vain haettaessa jatkoa 3-vuotisena myönnetylle apurahalle jätetään liitteitä, niistä on kerrottu lisää Liitteet-alasivulla.

No atachments are required, all the information is given in the form itself.

Olen hakemassa Väisälän rahastosta apurahaa lyhyeen tutkimusmatkaan ulkomaille. Tuleeko minun liittää mukaan lyhyt selvitys matkasta?

Selvitys matkasta sisältyy tutkimussuunnitelmaan. Tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi sekä varsinaisen tutkimuksen tausta ja tarkoitus että matkan tausta ja tarkoitus. Lisäksi tutkimussuunnitelmassa tulee olla kustannusarvio matkan kuluista.

Hakemukseen tulee liittää selvitys tutkimuksen ohjaajalta haettaessa uutta kautta tohtoriopintoihin. Koskeeko tämä kaikkia tohtoriopiskelijoita?

Vaatimus ohjaajan selvityksestä koskee jatkokautta silloin, kun hakija on saanut aiemmin apurahan nimenomaan Suomalaisen Tiedeakatemian rahastosta. Eli siis heitä, jotka jo työskentelevät Väisälän rahaston tai Jutikkalan rahaston apurahalla. Ja vain niissä tilanteissa, jotka erikseen on esitetty hakulomakkeella.

Väisälän rahastolla ja Jutikkalan rahastolla on ollut vuoden 2017 hakuun saakka maininta, jonka mukaan apuraha tohtoriopintoihin voidaan myöntää kolmena peräkkäisenä vuotena riippuen tutkimuksen edistymisestä. Tällöin hakemuksessa edellytetään selvitystä tutkimuksen edistymisestä sen ohjaajalta.

Jutikkalan rahastosta osa apurahoista on myönnetty 3-vuotisena. Tuolloin tulee liittää erillinen selvitys ohjaajalta. Ohjaajan suositus voidaan toimittaa joko hakijan liittämänä hakemukseen tai ohjaaja voi lähettää sen suoraan Suomalaisen Tiedeakatemian toimistoon (nina.rapelo@acadsci.fi), ja toimisto liittää ohjaajan lausunnon hakemuksen liitteeksi.

Do I have to send the application and attachments also by post?

No, the application is sent only electronically by the online form.

Mitä tarkoittaa selvitys kokonaisrahoituksesta, joka tarvitaan haettaessa rahoitusta ulkomailla työskentelyä varten?

Tee niin tarkka selvitys kuin pystyt. Lähinnä Tiedeakatemiaa kiinnostaa tietää, mikä on Tiedeakatemian osuus rahoituksesta ja toisaalta mikä on projektin kokonaiskustannus.

Tarvitseeko minun liittää mukaan kirjallisia suosituksia? Miten saan liitettyä suositukset hakemukseen?

Kirjallisia suosituksia ei liitetä mukaan hakemukseen, vaan kahden suosittelijan nimi ja yhteystieto hakemus-lomakkeella riittävät.

Hakemuksessa pyydetään nimeämään suosittelijat. Pitääkö suositukset liittää hakemukseen tai onko käytössä erillistä ohjelmaa, jonka kautta suosittelijat voivat jättää suosituksensa? Pitääkö hakemukseen lisätä suositukset?

Erillisiä suosituksia ei liitetä hakemukseen. Ei ole myöskään erillistä järjestelmää, mihin suosituksia voisi jättää. Riittää, että lisää suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot (mitkä kysytään Hakemus-välisivulla). Järjestelmä ei myöskään lähetä suosittelijoille suosituspyyntöjä. Huomaa, että hakemukseen on mahdollista syöttää maksimissaan kahden suosittelijan tiedot.

Tuleeko minun raportoida aiemmasta apurahasta kauden jälkeen? Riittääkö että selvitän edistymiseni uudessa apurahahakemuksessa?

Apurahan saajan on raportoitava apurahan käytöstä ja saavutetuista tutkimustuloksista Suomalaisen Tiedeakatemian hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa apurahakauden tai matkan päättymisestä. Apurahahakemuksen yhteydessä oleva katsaus työn edistymisestä ei korvaa raporttia. Raportit tulisi lähettää erikseen, jotta ne ohjautuvat oikeisiin paikkoihin. Lisätietoa

Hakemus on toimitettava Suomalaiseen Tiedeakatemiaan viimeistään ilmoituksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Riittääkö, että on aloittanut hakemuksen tuohon hetkeen mennessä?

Hakemus tulee olla lähetetty hakuajan loppuun mennessä. Tämän jälkeen järjestelmä sulkeutuu eikä hakemusta voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia.

Lähetin hakemukseni ja etusivulla hakemukseni tilaksi mainitaan ”lähetetty”. Tuttavallani vastaavassa kohdassa lukee kuitenkin ”vastaanotettu”. Tarkoittaako tämä sitä, että hakemukseni ei ole tullut perille?

Hakemuksen tilana on ”lähetetty”, kun olet laittanut sähköisen hakemuksen tulemaan meille. Hakemus ei automaattisesti kuittaudu vastaanotetuksi, vaan hakemukset vastaanotetaan vielä erikseen Tiedeakatemiassa. Vastaanottamisen puuttumisen ei kuitenkaan vaikuta siihen, onko hakemus tullut ajoissa. Jos olet onnistuneesti lähettänyt hakemuksen määräaikaan mennessä, niin hakemuksesi on mukana haussa (vaikka sitä ei vielä olisi vastaanotettu).

Teen väitöskirjatyötäni ulkomailla. Yliopistollani sivutoiminen tutkimustyö osana väitöskirjatyön tekemistä on käytännössä pakollista (tutkimusavustus- ja opetustehtävät kuuluvat toimenkuvaan). Vaatimuksena kuitenkin olisi, että apurahalla tehtäisiin työtä ”vapaana muusta ansiotyöstä”. Voinko edes hakea apurahaa?

Voit hyvin hakea apurahaa. Tuolla vapaana muusta ansiotyöstä -kohdalla haetaan sitä, että apurahansaajan tulee tehdä päätoimisesti apurahatutkimusta apurahakauden ajan. Tilanteessa, missä yliopisto asettaa vaatimuksia työntekoon väitöskirjatyön tekemisen ohella olemme katsoneet, että tuo vaadittu työ on osa väitöskirjan tekemistä. Eli et voisi tehdä väitöskirjaa, jos et tekisi vaadittua työtä. Tällaisessa tilanteessa työn tekeminen ei ole päällekkäistä apurahatutkimukselle, vaan osa kokonaisuutta eikä hidasta apurahatyön valmistumista. Tällä kohdalla on haettu nimenomaan sitä, että ei voi tehdä vain osa-aikaisesti apurahalla. Sinä kuitenkin tekisit väitöskirjaa täysipäiväisesti, siihen vain liittyy myös työntekoa yliopiston suunnasta.

Joudun tekemään väitöskirjani ohella silloin tällöin päivystyksiä osana koulutusta (lääketiede). Ehtojen mukaan en saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Voit hyvin hakea apurahaa.

Hakisin tohtoriopintoapurahaa Väisälän rahastosta osaksi vuotta, toisen puolen rahoituksesta saan yliopistolta. En saisi työskennellä apurahakaudella. Voinko hakea apurahaa?

Myös osavuotista apurahaa voi hakea. Tämä tulee kuitenkin tuoda selkeästi esille hakemuksessa.

Mitä tarkoitetaan tohtoriopintoapurahan kohdalla olevalla termillä ”ansiotyöstä vapaa” – saako apurahansaajalla olla tuloja?

Apurahansaajalla ei saa olla muita tuloja apurahakaudella. Erillisestä pyynnöstä (jonka voi lähettää Tiedeakatemiaan postitse tai sähköpostitse) myönnetään kuitenkin mahdollisuus antaa opetusta 4 tuntia viikossa.

Hakulomake heittää pois hakusivustolta aina kun yritän lisätä tekstiä hakukenttään. Missä voisi olla vika?

Tekstikenttiin voi liittää linkkejä, mutta linkit eivät saa sisältää html-elementtejä. Esimerkiksi:

Teknisesti sallittu linkki:  https://www.acadsci.fi
Mutta näin ei voi olla: <a href=”https://www.acadsci.fi>www.acadsci.fi</a>

Kopioidessa toisesta lähteestä mukaan saattaa tulla myös html-elementtejä. Jos kopiointi sisältää html-elementtejä, niin tällöin lomake ei toimi oikein. Tällöin linkki kannattaa kirjoittaa manuaalisesti uudelleen.

Myös kopiotaessa Wordistä tai vastaavasta ohjelmasta tekstissä saattaa olla koodia. Jos teksti ei tallennu lomakkeeseen, avaa Notepad tai vastaava ohjelma ja kierrätä teksti sen kautta (kopioi ensin Notepadiin ja sieltä lomakkeeseen). Tämä poistaa ylimääräisen koodin.

Lisäohjeita saa osoitteesta hakemustuki@datalink.fi.

Huomasin virheen hakemuksessani, voinko käydä muuttamassa hakemusta?

Jos haluat tehdä muutoksia jo lähettämääsi hakemukseen, se onnistuu hakuajan aikana seuraavasti:

1. Valitse toiminnoista kohta peruuta hakemus, jolloin hakemus palaa takaisin työstettäväksi.
2. Tee tarvittavat muutokset hakemukseen.
3. Kun olet täydentänyt hakemuksen, lähetä se uudelleen.

Huom! Peruutettu hakemus ei ole mukana haussa, vaan hakemus on mukana haussa vasta kun se on lähetetty uudelleen. Muistathan siis lähettää hakemuksen muutosten tekemisen jälkeen uudelleen! Hakemus vieressä etusivulla tulee lukea ”Lähetetty”.

Voinko hakea tohtoriopintoapurahaa vain osaksi vuotta?

Väisälän rahastosta voit hakea. Tohtoriopintoapurahan määrä on 26.000 e / vuosi. Tästä voi laskea kuukausiosuuden, esimerkiksi puoli vuotta on 13.000 e.

Jutikkalan rahastosta myönnetään vain kokovuotisia apurahoja tohtoriopintoihin.

Miten paljon voin hakea Väisälän rahastosta apurahaa tutkimusvierailuun? Mikä on matka-apurahan yläraja?

Vain tohtoriopintoapurahan määrä on kiinteä, 26.000 e / vuosi. Vastaavasti muissa kategoriaoissa ei ole tiettyä haettavaa summaa, vaan summa määräytyy sen mukaan, mikä on apurahan tarve. Esimerkiksi vierailuapurahan tapauksessa summaa riippuu esimerkiksi vierailumaasta ja muusta rahoituksesta. Haettava summa on se summa, minkä hakija laskee tarvitsevansa. Summa perusteellaan tutkimussuunnitelmassa.

Mihin voi laittaa lähdeluettelon / liiteluettelon?

Tutkimussuunnitelmaan liittyvä lähde- tai liiteluettelo sijoitetaan osaksi tutkimussuunnitelman alla olevia laatikoita. Viitteet voi sijoittaa joko tekstin sekaan tai tekstin loppuun. Lähdeluettelo / liiteluettelo sisältyy osaksi merkkimärää.

Kuinka moneksi vuodeksi apurahoja voidaan hakea?

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta apurahoja myönnetään yhden vuoden mittaiseen työskentelyyn. Haussa apurahaa voi siis saada maksimissaan yhdeksi vuodeksi.

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään apurahoja tohtoriopintoihin. Apuraha voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi sillä ehdolla, että tutkimus edistyy. Apurahaa haetaan vuodeksi kerrallaan. Kaikki hakijat hakevat automaattisesti mahdollisuutta saada hakuilmoituksessa mainittu kolmivuotinen rahoitus.

Kohdassa ”Aikaisemmat apurahat” vetovalikossa ei ole vaihtoehtoa ”Muu, mikä?” Miten tulisi toimia?

Ohjeistuksessa sanotaan, että ”Hakemuksessa on paljon vetovalikkoja. Jos et löydä valikosta oikeaa vaihtoehtoa, valitse valikosta kohta Muu, mikä? ja täydennä oikea vaihtoehto ko. kohdan alla olevaan avoimeen kenttään.”

Tämä ei kuitenkaan päde kohtaan ”Aikaisemmat apurahat”. Voit jättää tuon myöntäjän valitsematta valikosta ja kirjoittaa myöntäjän nimen kohtaan ”Muu, mikä”.

Jutikkalan rahaston tohtoriopintoapurahan ohessa voin hakea myös apurahaa tutkimuskuluihin. Sisältyykö se tuohon 26.000 euroon vai tuleeko se vielä lisäksi?

Apurahaa tutkimuskuluihin haetaan tohtoriopintoapurahan lisäksi. Sähköisessä lomakkeessa haettavana tutkimuskuluapurahan suuruus lisätään erilliseen kohtaansa.

Huom! Erillisiä matka-apurahoja ei voi hakea, vaan apurahaa voi hakea vain tohtoriopintoapurahan yhteydessä. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Olen hakemassa Väisälän rahastosta apurahaa kahden viikon ajalle ulkomailla työskentelyyn. Mitä laitan kohtaan, jossa kysytään työskentelyn kesto kokonaislukuna?

Voit laittaa tuohon kohtaan vaihtoehdon alle 1 kk.

Hakija-sivulla kysytään tutkintoa ja tutkintoon suoritusvuotta. Tarkoitetaanko tällä suositettavana olevaa tutkintoa vai jo olemassa olevaa tutkintoa?

Hakija-sivulla pyydetään taustatietoa nimenomaan hakijasta. Tutkinnolla tarkoitetaan nimenomaan hakijan taustaa ja olemassa olevaa tutkintoa. Hakemus-sivulla selvitetään tekeillä olevan tutkinnon tietoja.

Kun klikkaan hakemusjärjestelmässä kohtaa ”hakuohjeet”, linkki palauttaa minut takaisin Tiedeakatemian kotisivuilla olevaan hakuilmoitukseen. Missä ovat hakuohjeet?

Hakuilmoitus = hakuohjeet.

Olen vasta aloittanut väitöskirjani tekemisen eikä minulla vielä ole julkaisuja julkaisuluettelossa. Tuleeko minun lisätä tyhjä luettelo vai jätänkö luettelon kokonaan pois?

Voit lisätä julkaisukenttään maininnan, että sinulla ei vielä ole julkaisuja. Listaan voi myös lisätä mahdollisesti vireillä olevat julkaisut, joita ei ole vielä julkaistu.

Hakemuksessa ”Hakija”-sivulla tulee täyttää kohdat ”oppiarvo” sekä ”tutkinto ja suoritusvuosi”. Mitä näillä tarkoitetaan? Tarkoitetaanko tällä suositettavana olevaa tutkintoa vai jo olemassa olevaa tutkintoa?

Kummassakin kohdassa tarkoitetaan nimenomaan hakijan taustaa ja olemassa olevaa tutkintoa. Joissakin tapauksessa nämä kohdat ovat päällekkäiset. Jos olet suorittanut esimerkiksi filosofian maisterin tutkinnon, merkitään molempiin kohtiin filosofian maisteri ja toiseen kohtaan suoritusvuosi.

Tapauksessa, jossa hakija on esimerkiksi dosentti ja professori, merkitään tämä kohtaan oppiarvo (ja kohtaan tutkinto merkitään ylin suoritettu tutkinto ja suoritusvuosi). Mutta pääasiassa nämä kaksi kohtaa ovat siis päällekkäiset.

Mitä tarkoittaa selvitys kokonaisrahoituksesta?

Tee projektisi kokonaisrahoituksesta niin tarkka selvitys kuin pystyt. Lähinnä Tiedeakatemiaa kiinnostaa tietää, mikä on Tiedeakatemian osuus rahoituksesta ja toisaalta mikä on projektin kokonaiskustannus.

Miten minun tulisi täyttää Aiemmat apurahat -sivu?

Kohtaan aiemmin saadut apurahat halutaan tietoa siitä, miten aiemmin tutkimustaan on rahoittanut. Eli tähän olisi hyvä laittaa myös muu kuin apuraharahoitus, esim. tutkijakoulupaikka.

Muualta tätä tarkoitusta varten haetut -kohtaan sen sijaan haemme tietoa siitä, mitä hakuja tätä projektia varten on vireillä. Pyydämme tietoa nimenomaan niistä hauista, jotka ovat vireillä hakemusta jätettäessä ja joista päätös tulee myöhemmin.

Mille aloille haku on tarkoitettu?

Hakualat on määritelty aina kunkin myöntäjän hakuilmoituksessa.

Mitä ovat Jutikkalan rahaston hakualat? Mistä tiedän, voinko hakea Jutikkalan rahaston haussa? Millä perusteella määrittelen, minkä alan alle kuulun?

Tarkista aina kyseisen vuoden hakualat hakuilmoituksesta. Joka toinen vuosi aloina ovat estetiikka ja taiteidentutkimus, fennougristiikka, filosofia, kasvatustiede, kielitieteet, psykologia, teologia ja uskontotiede. Joka toinen vuosi hakualoina ovat arkeologia, historia, oikeustieteet ja yhteiskuntatieteet.

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Ala valitaan tutkimuksen teeman perusteella, ei esimerkiksi sen perusteella, millä laitoksella/tiedekunnassa tutkimusta tehdään. Ala määräytyy siis aiheesi perusteella. Yliopistoissa eri aineet on sijoitettu eri tiedekuntiin, mutta yliopistojen jaoilla ei ole merkitystä.

Mihin kategoriaan kuuluu kotimainen kirjallisuus? Entä suomen kieli?

Eino Jutikkalan rahastossa kotimainen kirjallisuus kuuluu estetiikka ja taiteidentutkimus -alojen alle. Vastaavasti suomen kieli kuuluu fennougristiikkaan. Fennougristiikan alle kuuluvat myös muut suomalais-ugrilaiset kielet. Muut kielet kuuluvat kielitieteen alle.

Mitä ovat yhteiskuntatieteelliset alat Eino Jutikkalan rahaston haussa?

Suomalaisen Tiedeakatemian määritelmä yhteiskuntatieteellisistä aloista ei ole sidottu esimerkiksi yliopistojen tiedekuntien määritelmiin. Yhteiskuntatieteellisiä aloja ovat esimerkiksi sosiologia, valtiotiede, poliittinen historia, viestintä, taloustieteet, sukupuoltentutkimus, kognitiivinen neurotiede, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja moni muu.

Jos koet, että joku tutkimuksesi aloista sopii yhteiskuntatieteellisen alan määritelmään, voit hakea Eino Jutikkalan rahaston haussa yhteiskuntatieteellisen alan kategoriassa.

Voinko hakea apurahaa tutkimusvierailuun Eino Jutikkalan rahastosta? Minulla on jo muualta kokovuotinen apuraha.

Eino Jutikkalan rahastosta myönnetään vain kokovuotisia työskentelyapurahoja tohtoriopintoihin. Niiden yhteydessä voi hakea apurahaa tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Muita apurahoja ei ole jaossa.

Keille myönnetään apurahoja Eino Jutikkalan rahastosta?

Apuraha myönnetään tohtoriopintoihin alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille. Tarkemmat alat näkyvät hakuilmoituksesta, alat vaihtuvat vuosittain.

Kannattaako Eino Jutikkalan rahaston hausta hakea apurahaa väitöskirjatyön viimeistelyyn?

Apurahoja myönnetään tohtoriopintoihin alkuvaiheessa oleville väitöskirjantekijöille.

Voiko Eino Jutikkalan rahastosta hakea apurahaa vain väitöskirjatutkimuksen liikkuvuuden matkakuluihin?

Eino Jutikkalan rahasto myöntää vain työskentelyapurahoja kevään 2019 hausta alkaen. Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin voi hakea myös rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin. Erillisiä matka-apurahoja konferensseihin tai apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.

Voiko Eino Jutikkalan rahastosta / Väisälän rahastosta hakea apurahaa post doc -tutkimukseen?

Eino Jutikkalan rahaston apurahoja myönnetään vain tohtoriopintoihin.

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahastosta on voinut hakea apurahaa lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaille. Kannattaa aina tarkistaa apurahailmoitus, myönnettävistä apurahoista päätetään vuosittain.

Molemmat rahastot ovat mukana säätiöiden post doc -poolissa, mistä myönnetään apurahoja pidempiaikaiseen post doc -työskentelyyn ulkomailla.

Mitä tarkoittaa Väisälän rahaston hakukategoria ”lyhyisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille”?

Rahasto rahoittaa pitkäkestoista työskentelyä ulkomaille säätiöiden post doc -poolin kautta. Rahaston omasta hausta voi hakea rahoitusta lyhyisiin tutkimusmatkoihin ulkomaille. ”Lyhyt” tarkoittaa siis sellaista työskentelyä, jota ei rahoiteta post doc -poolin kautta (pooli rahoittaa vähintään lukuvuoden kestävää työskentelyä). Hakea voi esimerkiksi viikon tai parin kuukauden kestävään työskentelyyn.

Mihin tarkoituksiin voi hakea Väisälän rahastosta apurahaa tutkijalle lyhytaikaisiin tutkimusvierailuihin ulkomaisissa tai kotimaisissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa?

Apurahaa voi hakea joko työskentelyapurahaksi vierailun ajalle tai sekä työskentelyyn että kuluihin. Jos on jo työskentelyrahoitus toista kautta apurahaa voi hakea myös vain kuluihin.

Kulut voivat kattaa esimerkiksi matkakulut, asumiskulut ym. matkasta syntyvät kulut. Lyhytkestoisissa verailuissa maksetaan matkat apurahaansaajalta ja mukana mahdollisesti kulkevilta alaikäisiltä lapsilta. Päivärahaa ei makseta, mutta voidaan korvata lisääntyneitä elinkustannuksia (kuten ruokailukuluja ym.) Haettava summa on tapauskohtainen ja vierailun budjetti toimii perusteena haettavalle summalle. Rahoitus on joustava ja sen voi mukauttaa haettavan vierailun tarpeisiin. Lisätietoa rahoituksen kattavuudesta voi tiedustella Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta (nina.rapelo@acadsci.fi / 050 4620 889).

Voiko vuonna 2021 haettavan apurahan käyttö alkaa jo joulukuussa 2021?

Apurahakausi alkaa Jutikkalan rahasto ja Väisälän rahaston tapauksessa aikaisintaan 1.1.2022. Apurahan käytön tulee alkaa vuoden 2022 aikana. Jos apurahakausi alkaa esimerkiksi huhtikuussa, kausi päättyy vuoden 2023 maaliskuussa.

Öhmannin Säätiön ja Brusiinin Säätiön apurahojen maksatus voi alkaa aikaisintaan jakopäivänä (lokakuussa).

Voinko hakea Öhmannin Säätiöstä / Brusiinin Säätiöstä apurahaa takutuvasti? Käyttö voi alkaa aikaisintaan lokakuussa, mutta hakisin apurahaa huhtikuussa tehtävään matkaan.

Valitettavasti Säätiöt eivät myönnä apurahoja takautuvasti.

Voiko apurahahakemus sisältää myös päivärahoja?

Apurahaan ei voi sisältyä päivärahoja könttösummana. Sen sijaan apurhaaa voi hakea kasvaneisiin elinkustannuksiin. Nämä tulee kuitenkin perustella ja avata, mitä kuluja kasvaneet elinkustannukset sisältäisivät. Jos esimerkiksi osa ruoista maksetaan matkan aikana, tällöin apurahaa ei haeta kattavaksi kaikkiin ruokaluihin. Eli könttösummaa elämiseen matkan aikana ei myönnetä, vaan hakijan tulee arvioida ja hakemuksessa avata, mitä kasvaneita elinkustannuksia matkan aikana syntyy.

Sain juuri esitäytetyn veroilmoituksen. Siinä apurahani on merkitty veronalaiseksi tuloksi. Pitääkö veroilmoitusta korjata? Eikö apuraha ollutkaan veroton?

Esitäytetyssä veroilmoituksessa näkyvät apurahat veronalaisina. Mitä tämä tarkoittaa ja vaatiiko tämä toimenpiteitä? Eivätkö apurahat olleetkaan verottomia?

Veroilmoituksessa yksityisiltä rahoittajilta saadut apurahat näkyvät veronalaisina. Tästä on tullut paljon kyselyitä: Verotetaanko Suomalaisen Tiedeakatemian myöntämää apurahaa? Pitääkö veroilmoitusta korjata?

Tuloverolain 82 §:n nojalla yksityiseltä taholta – kuten Suomalaisen Tiedeakatemian rahastot ja säätiöt – saadut apurahat ovat verovapaata siltä osin, kuin apurahojen yhteismäärä ei vähennysten jälkeen ylitä valtion vuotuisen taiteilija-apurahan suuruutta (24.475,56 euroa v. 2022).

Vaikka apurahat on merkitty verolliseksi tuloksi, ne eivät vaikuta verotukseen niin kauan, kuin eivät ylitä tuota taitelija-apurahan suuruutta. Mahdollinen verotettava osuus apurahasta on valmiiksi merkitty esitäytetylle veroilmoitukselle tekstin “apurahojen verotettava osuus yhteensä” jälkeen.

Veroilmoitusta ei siis tarvitse korjata, vaikka yksityisten myöntäjien apurahat näkyvät erehdyttävästi veronalaisena apurahana.

Jos yksityisten tahojen myöntämä apurahojen yhteismäärä ylittää vuotuisen taiteilija-apurahan määrän, on vasta ylimenevä osa veronalaista tuloa. Huomaathan, että apurahoista on mahdollisuus tehdä myös vähennyksiä. Verottajka antaa lisätietoja vähennysten tekemisestä. Muistathan verotuksessa vähentää ainakin Myel-maksut.