Kaikki aiemmat palkinnonsaajat

2022 Sirpa Jalkanen – immunologia

2021 Ilkka Niiniluoto – filosofia

2020 Riitta Hari – aivotutkimus

2019 Raimo Tuomela – filosofia

2018 Eva-Mari Aro – kasvifysiologia

2017 Marjatta Hietala – historia

2016 Markus Pessa – fysiikka

2015 Pertti Kansanen – kasvatustiede

2014 Markku Leskelä – kemia

2013 Tapani Valkonen – sosiologia

2012 Pekka Hautojärvi – fysiikka

2011 Risto Näätänen – psykologia

2010 Vaheri Antti – lääketiede

2009 Ylikangas Heikki – historia

2008 Kajantie Keijo – fysiikka

2007 Rissanen Matti – englantilainen filologia

2006 Kauranen Pentti – kemia

2005 Suviranta Antti – oikeustiede

2004 Visakorpi Jarmo – lääketiede (lastentaudit)

2003 Kemiläinen Aira – historia

2002 Nyyssönen Aarne – metsänarvioimistiede

2001 Pesonen Pertti – yhteiskuntatieteet

2000 Martio Olli – matematiikka

1999 Honko Lauri – folkloristiikka

1998 Saxén Lauri – lääketiede (patologia)

1997 Tommila Päiviö – historia

1996 Lehto Olli – matematiikka

1995 Virtaranta Pertti – suomi ja suomensukuiset kielet

1994 Miettinen Jorma K. – kemia

1993 Allardt Erik – sosiologia

1992 Granö Olavi – maantiede

1991 Jutikkala Eino – historia

1990 Jalas Jaakko – kasvitiede

1989 Ikola Osmo – suomen kieli

1988 Laasonen Pentti – matematiikka

1987 Kuusi Matti – kansanrunous

1986 Järvi Osmo – patologinen anatomia

1985 Pirinen Kauko – kirkkohistoria

1984 Toivonen Sulo – kehitysbiologia

1983 Itkonen Erkki – fennougristiikka

1982 Mikola Peitsa – metsäntutkimus

1981 Sovijärvi Antti – fonetiikka

1980 Nurmikko Veikko – kemia

1979 Suolahti Jaakko – historia

1978 Saxén Erkki – patologia

1977 Vilkuna Kustaa – kansantiede

1976 Sahama Thure – geokemia

1975 Väänänen Veikko – latina ja romaaninen filologia

1974 Suomalainen Esko – perinnöllisyystiede

1973 Posti Lauri – itämerensuomalaiset kielet

1972 Inkeri Kustaa – korkeampi lukuteoria

1971 Salonen Armas – Kaksoisvirranmaan kulttuuri ja sumerin kieli

1970 Kilpi Sulo Taavetti – kemia

1969 Koskimies Rafael – kirjallisuus

1968 Kujala Viljo – kasvitiede

1967 Honkasalo Brynolf – oikeustiede

1966 Heiskanen Veikko Aleksanteri – geodesia

1965 Korhonen Arvi – historia

1964 Ilvessalo Yrjö – metsänarvioimistiede

1963 Katara Pekka – germaaninen filologia

1962 Keränen Jaakko – maamagnetismin tutkimus

1961 Itkonen Toivo – Lapin kielen ja kansan tutkimus

1960 Suomalainen Paavo – eläintiede

1959 Kettunen Lauri – itämerensuomalaiset kielet

1958 Kotilainen Mauno Johannes – kasvitiede

1957 Räsänen Martti – turkkilaiset kielet

1956 Auer Väinö – maantiede

1955 Maliniemi Aarne Henrik – Suomen keskiajan tutkimus

1954 Väisälä Vilho – meteorologia

1953
Puukko Antti Filemon – teologia
Reenpää Yrjö – lääketiede

1952
Rapola Martti Olavi – suomen kieli
Saalas Uunio – hyönteistiede

1951
Väisälä Yrjö – tähtitiede
Långfors Arthur – romaaninen filologia

1950
Jaakkola Kaarle Jalmari – Suomen historia
Järvi Toivo Henrik – kalabiologia

1949
Tarkiainen Viljo – kirjallisuudentutkimus
Myrberg Pekka Juhana – matematiikka
Toivonen Niilo Johannes – kemia

1948
Granö Johannes Gabriel – maantiede
Äyräpää Aarne Elias – arkeologia

1947
Ramstedt Gustaf John – altailainen kielentutkimus
Bonsdorff Ilmari – geodesia

1946
Harva Uno Nils Oskar – suomalais-ugrilainen kielitiede
Eskola Pentti Eelis – geologia

1945
Komppa Gustaf – kemia
Tallgren Aarne Michael – Suomen ja Euraasian esihistoriallinen muinaistutkimus