Post doc -poolin haku avoinna 15.8.–15.9.2023

Säätiöiden post doc -poolin syksyn hakukierros on avoinna 15.8.–15.9.2023. Post doc -poolista myönnettävät apurahat on tarkoitettu Suomesta vähintään yhden lukuvuoden ajaksi ulkomaille lähteville, hiljattain väitelleille tutkijoille. Perustelluista syistä voidaan tukea myös lyhyempiä, vähintään 6 kuukauden ulkomaisia tutkimusjaksoja sekä myöntää täydentävää rahoitusta. Suomalaisen Tiedeakatemian rahastoista mukana ovat Eino Jutikkalan rahasto sekä Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto.

Apurahaa haetaan sähköisen verkkopalvelun kautta.
Lisätietoa ja hakuohjeet post doc -poolin verkkosivuilla

Säätiöiden post doc -pooli on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsensäätiöiden perustama apurahavaranto. Haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväthaku 1.–31.1. ja syyshaku 15.8.–15.9.