Kevään apurahahaut auki 22.4.-31.5.2022

Eino Jutikkalan rahasto myöntää apurahoja humanistisen tutkimuksen tohtoriopintoihin. Lisätietoja haettavista apurahoista ja hakualoista hakuilmoituksessa.

Tarkemmat hakualat vuonna 2022 ovat:

  • arkeologia
  • historia
  • oikeustieteet
  • yhteiskuntatiede

Hakijoita rohkaistaan monialaisuuteen. Tuolloin hakea voi, kun jokin hakualoista on tutkimuksen keskeinen ala.

Huom. Aiemmissa hauissa ne hakijat, joille apuraha myönnettiin kolmivuotisena (ehdolla että työ edistyy) tulee hakea jatkoa apurahaan vuosittain hakuvuoden hakualoista riippumatta.

Hakemuslomakkeella voi hakea tarpeen mukaan myös rahoitusta tutkimuksesta syntyviin kuluihin.

——-

Emil Öhmannin Säätiö myöntää apurahoja apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen. Lisätietoja haettavista apurahoista hakuilmoituksessa.

Lisäksi Emil Öhmannin säätiöllä on samaan aikaan auki haku Instituutti-apurahaan, tutustu myös Instituutti-apurahan hakuilmoitukseen.

——-

Hilkka ja Otto Brusiinin Säätiö myöntää apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen, tutustu hakuilmoitukseen.

——-

Tarkempia tietoja saa Suomalaisen Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, sähköposti nina.rapelo@acadsci.fi.

Download PDF