Suomalainen Tiedeakatemia | Finnish Academy of Science and Letters | Academia Scientiarum Fennica

Tieteen uudet akateemikot

Suomalaisen Tiedeakatemia jäsenet, akatemiaprofessori Eva-Mari Aro, akatemiaprofessori Markku Kulmala ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto ovat uusia tieteen akateemikoita. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi heille akateemikon arvonimen presidentin esittelyssä perjantaina 10.3.2017. Suomalainen Tiedeakatemia onnittelee uusia akateemikoita!

Tieteen akateemikon arvonimi myönnetään erittäin ansioituneelle tieteentekijälle. Se voi olla samanaikaisesti enintään kuudellatoista tieteenharjoittajalla. Arvonimen myöntää Tasavallan presidentti Suomen Akatemian esityksestä.

Uudet akateemikot vastaanottavat arvonimensä torstaina 16.3. Helsingissä pidettävässä juhlatilaisuudessa.

Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro on toiminut Turun yliopiston kasvifysiologian professorina vuodesta 1998 alkaen. Hänen erityisalanaan on kasvimolekyylibiologinen tutkimus. Aro on luonut uuden fotosynteesitutkimuksen vahvuusalueen Suomen tieteeseen. Samalla hänen johtamastaan laboratoriosta on kehittynyt yksi kansainvälisesti arvostetuimmista fotosynteesitutkimuksen keskuksista. Tarkemmat perustelut Suomen Akatemia sivuilla. Akatemiaprofessori Eva-Mari Aro on pitkäaikainen Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen toimien myös varaesimiehenä ja esimiehenä vuosina 2012-2015. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2001.

Akatemiaprofessori Markku Kulmala on maailman johtava ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkija. Kulmalan alan kansainvälisessä eturivissä tekemä tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista mekanismeista, mikä luo mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutoksen vaikutusten vähentämiseen. Kulmala on yksi ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksia tutkivan uuden tieteenalan perustajista. Suomen Akatemia sivuilla. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2004.

Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto on tehnyt erittäin merkittävän uran tiedeyhteisössä ja yliopistomaailmassa. Filosofina hän on kirjoittanut laajasti tieteen luonteesta ja tieteellisestä ajattelusta. Samalla hän on koko uransa ajan ollut aktiivinen ja monipuolinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija. Hän on aktiivisesti osallistunut yliopistojen uudistamiseen ja yliopistoista käytävään keskusteluun. Niiniluodon vankkumattoman analyyttinen ote hankaliinkin asioihin on tehnyt hänestä erittäin arvostetun tiedevaikuttajan. Suomen Akatemia sivuilla. Hänet kutsuttiin Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 1985.

 

Valokuvat: Suomen Akatemian kuvapankki

Suomalainen Tiedeakatemia
Mariankatu 5 A, 2. krs 
00170 Helsinki 

050-4620 890
acadsci (at) acadsci.fi

Hallintopäällikkö
Leila Sarajärvi
050-4620 890
leila.sarajarvi(at)acadsci.fi

Hallintosihteeri
Nina Rapelo
050-4620 889 
nina.rapelo(at)acadsci.fi
(erityisesti apuraha-asiat, rekisteriasiat)

Pääsihteeri
Pekka Aula
040-7030 952
pekka.aula(at)acadsci.fi