Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara. Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenyys on arvostettu saavutus tutkijan uralla. Suomalaisen Tiedeakatemian lähes 1000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä.

Uusia jäseniä juhlistetaan Suomalaisen Tiedeakatemian teemaillassa 10.9.2018.

Uusiksi jäseniksi kevätkokouksessa valittiin

Matemaattis-luonnontieteelliseen osastoon
 • Helsingin yliopiston metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck
 • Professori, University of Oslo; Helsingin yliopiston biometrian professori Jukka Corander
 • Itä-Suomen yliopiston matematiikan professori Risto Korhonen
 • Tutkimusprofessori (biomassan muokkauksen entsymologia) Kristiina Kruus, VTT
 • Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja, professori Ari Laaksonen
 • Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Liljeroth
 • Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan (uudet energiatekniikat) professori Peter Lund
 • Oulun yliopiston neurologian professori Kari Majamaa
 • Jyväskylän yliopiston soveltavan ekologian professori Mikko Mönkkönen
 • Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth
 • Itä-Suomen yliopiston metsänhoitotieteen professori Heli Peltola
 • Johtava tutkija (ekologia) Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus
 • Professori Mika Sillanpää, Green Chemistry Laboratory, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti
Humanistiseen osastoon
 • Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan professori Anneli Anttonen
 • Helsingin yliopiston sosiologian professori Ilkka Arminen
 • Helsingin yliopiston oikeuden ja globalisaation professori Jaakko Husa
 • Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä
 • Tampereen yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professori Sari Kivistö
 • Lapin yliopiston tutkimusprofessori, Arktisen keskuksen johtaja Timo Koivurova
 • Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden professori Marja-Kristiina Lerkkanen
 • Jyväskylän vertailevan liiketoimintahistorian professori Jari Ojala
 • Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki
 • Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä
 • Helsingin yliopiston professori (kasvatustiede ja psykologia) Katariina Salmela-Aro
 • Aalto-yliopiston kognitiivisen neurotieteen professori Mikko Sams
Ulkomaisiksi jäseniksi valittiin
 • Tampereen yliopiston syöpäpatologian professori G. Steven Bova
 • Professor of German Linguistics Arnulf Deppermann, University of Mannheim, Germany
 • Jyväskylän yliopiston fysiikan professori Paul Greenlees
 • Senior Professor Tomas Hökfelt, Histology with Cell Biology, Karolinska Institutet, Sweden
 • Professor Hiroshi Imahori, Department of Molecular Engeneering, Kyoto University, Japan
 • Professor (history) Irina Takala, Petrozavodsk State University, Russia
Download PDF