Risto Nieminen ja Eva-Mari Aro Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäseneksi

Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäsenet valitaan tieteellisistä ansioistaan, ja jäsenyys on merkittävä kunnianosoitus. NAS on perustettu vuonna 1863; sillä on tällä hetkellä n. 2250 jäsentä ja n. 440 ulkomaista jäsentä. Jäsenistä noin 200 on saanut Nobelin palkinnon.

Akateemikko Risto Nieminen toimii Suomalaisen Tiedeakatemian esimiehenä kaksivuotiskaudella 2018-2019. Nieminen on Aalto-yliopiston fysiikan professori emeritus. Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi hänet on kutsuttu vuonna 1984. Niemistä pidetään edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä nanotieteiden ja materiaalifysiikan mallintamisen tieteellisessä tutkimuksessa. Hän on erikoistunut materiaalifysiikan laskennallisiin menetelmiin. Nieminen on toiminut tieteellisissä tehtävissä keskeisissä yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa kotimaassa ja ulkomailla; erityisesti Teknillisessä korkeakoulussa ja sittemmin Aalto-yliopistossa, Tieteen tietotekniikan keskus CSC:ssa ja Jyväskylän yliopistossa sekä NORDITAssa Ruotsissa, Cornellin yliopistossa Yhdysvalloissa ja Cambridgen yliopistossa Englannissa. Niemiselle on myönnetty muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kunniapalkinto tunnustuksena merkittävistä ansioista tieteellisessä tutkimuksessa ja suomalaisen tieteen monipuolisena vaikuttajana. Akateemikon arvonimen hän vastaanotti vuonna 2014.

Akateemikko Eva-Mari Aro on maailman johtavia fotosynteesitutkijoita. Eva-Mari Aro valittiin Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2001. Hän toimi Tiedeakatemian esimiehenä kaudella 2014–2015. Aro on toiminut Turun yliopiston molekulaarisen kasvifysiologian professorina vuodesta 1987 sekä akatemiaprofessorina vuosina 1998–2008 ja uudelleen vuodesta 2014 alkaen. Hän johtaa Suomen Akatemian fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikköä. Hänen tutkimusryhmänsä selvittää, miten eliöiden fotosynteesikoneisto voidaan muokata tuottamaan valon avulla hyödyllisiä kemiallisia yhdisteitä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Akateemikko Aro on saanut useita palkintoja ja tunnustuksia. Akateemikon arvonimen Aro sai vuonna 2017.

NAS:in ulkomaisiksi jäseniksi on aiemmin valittu akatemiaprofessori Kari Alitalo Helsingin yliopistosta, akateemikko Ilkka Hanski (1953–2016) Helsingin yliopistosta, akateemikko Riitta Hari Aalto-yliopistosta, akateemikko Olli V. Lounasmaa (1930–2002) Aalto-yliopistoa edeltäneestä Teknillisestä korkeakoulusta, professori Tuija Pulkkinen Aalto-yliopistosta ja akateemikko Irma Thesleff Helsingin yliopistosta. Akatemian jäseniksi on valittu myös Helsingin yliopistossa tutkijanuransa aloittaneet, Suomen ulkopuolelle siirtyneet Albert de la Chapelle, Ari Helenius, Erkki Ruoslahti ja Kai Simons.

Download PDF