Ilkka Niiniluoto kutsuttiin Venäjän Tiedeakatemiaan

  Ilkka Niiniluoto wilma hurskainen

Kuva Wilma Hurskainen

 

Venäjän tiedeakatemia on Venäjän ylin tieteen instituutio. Akatemia koostuu henkilöjäsenistä, akateemikoista, kirjeenvaihtajajäsenistä ja ulkomaisista jäsenistä sekä toisaalta eri tieteenalojen instituuteista.

Venäjän Tiedeakatemian ulkomaiseksi jäseneksi voidaan valita kansainvälisesti tunnustettu, merkittävä tieteen harjoittaja. Uudet ulkomaiset jäsenet valitsee Venäjän Tiedeakatemian yleiskokous.

Venäjän Tiedeakatemian muita suomalaisjäseniä ovat Suomalaisen Tiedeakatemian jäsenet akateemikko Olli Lehto ja akatemiaprofessori Risto Näätänen.

 

Download PDF